Fra torsdag 26.3. kl. 09.00 vil de aller fleste familievernkontorene være åpne og tilgjengelige for befolkningen. Tilbudet vil i første omgang primært være på telefon. Du kan ringe familievernkontoret for råd og veiledning. 

Det gis nå fritak i gitte situasjoner fra oppmøteplikten i mekling, slik at alle som trenger det skal få meklingsattest.

Mer informasjon om familievernkontorene som åpner. 

Vårt kontor dekker kommunene  Askøy, Fjell, Fusa, Modalen, Os, Sund, Vaksdal,  Øygarden og bydelene Fana, Laksevåg, Loddefjord og Ytrebygda i Bergen.

Dette kan vi hjelpe deg med: