Samlivskurs, sinnemestringskurs eller kurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne? 

Se hele kursoversikten for familievernet i Region sør.

På vårt familievernkontor tilbyr vi også:

Gruppetilbud for skilte foreldre med vedvarende konflikter

Barn ut av foreldrekonflikten er tilbud til skilte foreldre som gjennom lengre tid, gjerne flere år har vært i konflikt med hverandre og der målsettingen er å dempe konfliktnivået, slik at barna kan oppleve et samarbeidsklima mellom foreldre som gir utviklingsstøtte og trygghet.

Vold i nære relasjoner - par- og familieterapi

Vi tilbyr par- og familieterapi ved sinne-, aggresjons- og voldsproblematikk. Tilbudet gis av familievoldsteamet ved kontoret, evt. i samarbeid med Alternativ til vold (ATV) i Arendal. Ta kontakt med familievernkontoret hvis du har spørsmål.

Behandlingstilbud til familier der det har forekommet seksuelle overgrep

TVERS er et tilbud om psykologisk behandling til familier hvor barn har opplevd eller begått seksuelle overgrep og -/eller vold. Behandlingen tar utgangspunkt i familien.

Kurs for foreldre med barn med spesielle behov

Hva med oss? og Hva med meg? er kurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne, fysiske eller psykiske vansker eller kronisk sykdom.

Samlivskurs for par - Bufferkurs

Bufferkurs for par er et samlivskurs spesielt beregnet på dere som har vært sammen lenge nok til å ha opplevd at de samme konfliktene har en tendens til å gjenta seg.