Har du eller noen i din familie gjort tjeneste for Forsvaret i utlandet, kan familievernet gi et tilbud hvis det oppstår samlivs- og relasjonsproblemer.

Familievernets tilbud er gratis, og henvisning er ikke nødvendig. Du kan selv ta kontakt med ditt nærmeste familievernkontor. Er du i tvil om hvilket familievernkontor du skal ta kontakt med, kan familiekoordinatoren ved din avdeling i Forsvaret hjelpe deg med dette. Du finner en oversikt over landets familievernkontorer nederst på denne siden. Ytterligere informasjon om familievernets tilbud finner du også på våre nettsider.

Forsvaret har laget et eget informasjonsmateriell for familiene til mannskaper som skal tjenestegjøre for Norge i utlandet, eller har kommet hjem fra tjeneste.