Noen ganger har barn behov for å snakke med andre enn foreldrene om ting som er vanskelig. I forbindelse med mekling skal barn høres.

Barn kan komme til samtaler hos familievernet. De kan ha samtaler også ved andre familieproblemer, for eksempel:

  • konflikter mellom foreldrene
  • fysisk og psykisk vold
  • sykdom/rus hos foreldre
  • tvangsekteskap
  • kontroll, press og tvang i familien
  • kommunikasjonsvansker
  • vonde opplevelser
  • vansker i forhold til søsken/venner
  • følelsesmessige problemer

Noen familievernkontorer arrangerer samtalegrupper for barn etter foreldres samlivsbrudd, ofte i samarbeid med skole/helsesøster. Hvis barnet er under 16 år, må begge foreldrene samtykke til at barnet kan motta samtaletilbudet.

Kontakt ditt lokale familievernkontor for mer informasjon.