Hvordan dere opplever timene, er viktig for familievernet. Medvirkning fra dere som brukere skal styre de videre samtalene. Dette kaller familievernet klient- og resultatstyrt praksis (KOR).

Etter den første timen finner dere og terapeuten sammen ut hvordan dere best kan jobbe videre med problemene. Skjemaet for brukermedvirkning blir brukt til å melde tilbake også på slutten av timen.

Det mest vanlige er å fortsette samtalene sammen som par. Tilbudene er fleksible og kan tilpasses brukernes situasjon. Antallet timer varierer med problemstillingene.

Bare ved et aktivt samarbeid mellom brukere og terapeut oppnår dere gode resultater.

Hva er familievernets system for brukermedvirkning (KOR)?

  • KOR består av to enkle vurderingsskalaer. Ved hjelp av disse kan dere melde tilbake hvordan dere opplever endringer i positiv eller negativ retning. Opplevelsen av terapien og samarbeidet med terapeuten blir også vurdert
  • Familievernet legger stor vekt på hva du mener skal til for å skape endring
  • Bruk av KOR gjør at terapeuten får tilbakemelding gjennom hele kontakten med deg

Brukermedvirkning er nyttig i:

  • enkeltsamtaler
  • parsamtaler
  • samtaler med barn og foreldre (det er egne skjema for barn)
  • familiesamtaler

Denne formen for brukermedvirkning brukes ikke i mekling.

Familievernets arbeid med KOR er en del av det daglige terapiarbeidet. Systemet gir grunnlag for å videreutvikle kvaliteten i samtaletilbudet. Det er praktisk å bruke og tar lite tid. Brukermedvirkning er til hjelp for brukerne og nyttig for terapeutene.