Når dere kommer til timen, møter dere en terapeut på hans eller hennes kontor.

Den første timen brukes til å finne ut av hva slags utfordringer dere har i parforholdet. Fagpersonen lytter til dere begge, og er nøytral til en eventuell konflikt.

Trygg samtale

Terapeutens viktigste oppgave er å skape trygghet. Dere får hjelp til å kartlegge hva akkurat dere trenger hjelp til. Det er ikke alltid så lett. Dere skal begge få sagt det dere er opptatt av. Hvis det er vanskelig å snakke, stiller terapeuten spørsmål som hjelper dere i gang. Noen ganger er det best at partnerne går til samtaler hver for seg, enten hele tiden eller i en periode. Dette finner dere ut i løpet av den første samtalen.

På familievernkontoret møter dere blant annet psykologer, sosionomer, pedagoger og noen teologer (prester). De fleste har videreutdanning i familieterapi. De ansatte i familievernet har taushetsplikt.

Medvirkning og tilbakemeldinger

Hvordan dere opplever timene, er viktig for familievernet. Medvirkning fra dere som brukere skal styre de videre samtalene. Dette kaller familievernet klient- og resultatstyrt praksis (KOR).

Etter den første timen finner dere og terapeuten sammen ut hvordan dere best kan jobbe videre med problemene. Skjemaet for brukermedvirkning blir brukt ved starten av samtalen og til å melde tilbake på slutten av timen.