Det er vanlig at det oppstår store og små utfordringer i parforholdet. Dere kan få hjelp ved familievernkontorene. Par med barn og unge blir prioritert. Vi tilbyr samtaler for gifte, samboende og særboende par av likt eller ulikt kjønn.