Enten dere er førstegangsforeldre med små barn eller erfarne foreldre, kan det være strevsomt å få familielivet til å fungere.

Nye familieforhold med for eksempel særkullsbarn eller ny partner som ikke har barn fra før, gir ofte utfordringer.

Noen ganger er det andre forhold enn selve parforholdet som er hovedproblemet. Små og store konflikter mellom foreldre og barn er ikke uvanlig. Foreldrene er de viktigste personene for barns utvikling, men noen ganger kan barn ønske noen andre å snakke med. Familievernet ønsker at barn deltar i samtalene, der det er mulig. Det kan også være problemer mellom generasjonene i familien.

Samtaler hos familievernet

Familievernet tilbyr hjelp gjennom samtaler. Det kalles familieterapi, men grensen mellom hjelp til par og hjelp til familier er flytende. Foreldresamarbeid for ekspartnere er også noe vi i familievernet kan hjelpe til med.

Eksempler på situasjoner der familieterapi kan være til hjelp:

  • samspillet i familien
  • problemer mellom generasjonene
  • førstegangsforeldre som skal omstille seg og ta ansvar og omsorg
  • utfordringer med dine, mine og våre barn
  • hjelp til foreldresamarbeid mellom ekspartnere
  • konflikter mellom ulike kulturer
  • tilbud til foreldre og barn ved fysisk eller psykisk vold i familien
  • sykdom og tap
  • tvangsekteskap og andre skadelige praksiser

Ingen familier eller problemer er helt like. På familievernkontoret får dere hjelp til det som er vanskelig akkurat for dere. Familievernets tilbud er gratis. De ansatte har taushetsplikt.

Ta kontakt med familievernkontoret dere ønsker å gå til, så hjelper vi dere med å finne best mulige løsninger.