Ved stor pågang er vi nødt til å prioritere familier med hjemmeboende barn