Samarbeid med frivillig sektor

Omfanget av frivillig innsats og deltakelse i Norge er stor. Det finnes over 100.000 lag og foreninger i Norge med over 10 millioner medlemskap. 63 prosent av befolkningen deltar aktivt i en frivillig organisasjon. Mange motiveres til å gjøre en frivillig innsats fordi de føler at de gjør noe viktig.

Frivilligheten skaper merverdier som er viktige for alle barn og unge

Positive relasjoner for barn, unge og deres familier

Gjennom sine aktiviteter skaper de frivillige organisasjonene merverdier som er viktige byggesteiner for alle barn og unge. Deltakelse i frivilligheten kan virke inkluderende, trivselsbyggende og tillits­skapende.

Frivillige lag og foreninger skaper sosiale møteplasser der man utvikler vennekrets, nettverk, formell og uformell kunnskap, sosial kapital og kunnskap om demokratiske prosesser. Slike merverdier skaper positive relasjoner i lokalmiljøet for barn, unge og deres familier.

Mangfold og integrering

Frivilligheten er en egen samfunnssektor som på lokalt plan tilbyr et mangfold av aktiviteter hvor det er plass til at mange flere barn og unge deltar. Bredden av frivillige lag og foreninger er en stor ressurs som kan bidra inn i arbeidet mot fattigdom i barnefamilier på flere måter.

Frivillig sektor er også en viktig aktør innenfor kommunenes integreringsarbeid. For å inkludere flere barn og unge, som ikke selv oppsøker miljøer i frivillige lag og foreninger, er det viktig at kommunene utvikler gode tilretteleggerfunksjoner for styrke dialog og samskaping med frivilligheten.

Samarbeid

Potensialet i et godt samarbeid mellom kommune og frivillig sektor er stort. Men samhandling mellom kommune og lokal frivillighet kan bli bedre mange steder i Norge. Det er behov for:

De ti frivilligpolitiske bud

Frivillighet Norge har utarbeidet De ti frivillighetspolitiske bud.