Eksempler på tiltak for å forebygge eller dempe konsekvensene av fattigdom

Det skjer mye godt arbeid i kommunene for å sikre inkludering av barn og unge på viktige sosiale arenaer. Det er et bredt spekter av tilbud, stor innsats og utfordringene knyttet til fattigdom i barnefamilier får stor oppmerksomhet.

Denne eksempelsamlingen viser frem et utvalg av tilbud i kommunal og frivillig regi for å inspirere flere kommuner til å sette i gang lignende tilbud.

Ta gjerne kontakt med din kommune for å finne ut hvilke tilbud som finnes, og hvordan kommunen bruker disse for å sikre at alle barn og unge inkluderes og får et tilbud som passer dem.

Den primære målgruppen for tilbudene er barn og unge berørt av fattigdom, men flere tilbud retter seg også mot deres familier/foreldre og andre barn og unge utenfor denne målgruppen.

Tilbudene er av ulikt omfang og karakter og har overføringsverdi til andre kommuner uavhengig av størrelse og geografisk beliggenhet.