I disse dager er det å være raus med ros viktig for å legge til rette for en hverdag som er preget av hjemmekontor og hjemmeskole. I tillegg blir mange plutselig helt eller delvis fri for arbeid som igjen er med på å skape usikkerhet i en tid hvor vi er preget av smittevern og karantene. Når vi står i slike prøvelser kan raushet, eller fravær av raushet påvirke den psykiske helsa vår.

Alle kan nok kjenne igjen forskjeller som i starten av parforholdet var sjarmerende og tiltrekkende, men som etter hvert ender opp med å bli irritasjonsmomenter. Dette er velkjent for familievernkontoret.  

Ikke minst akkurat nå kan mange par kjenne seg igjen i å kjenne på irritasjon både overfor hverandre og barn. Dagene har brutalt blitt annerledes, og for mange har familiesituasjonen endret seg dramatisk. Utbruddet av Koronaviruset Covid-19 har ført oss inn i usikkerhet i forhold til livssituasjon, bekymring for familie eller endrete daglige rutiner med hjemmekontor og hjemmeskole.

Raushet krever mot

«Raushet» er et ord som rommer mye. Varige ulikheter bunner ofte i forskjellige personligheter med forskjellig bakgrunn og forståelser, som kan føre til uenigheter og konflikt. Det er raust å godta at den andre er forskjellig fra en selv, og slik kan raushet være en kilde til berikelse og nye opplevelser. 

Krangel og konflikt er ikke uvanlig, og det er heller ikke uvanlig å gjøre feil. Ofte krever det mot og raushet for å si unnskyld på en måte, som gir den andre opplevelsen av at du mener det.  Rausheten kan settes på prøve når hverdagen blir full av gjøremål, og vi blir uenig om prioriteringer, både hva gjelder økonomi, hva tida brukes på, og hvem som gjør hva. Vi er rause når vi aksepterer at den andre har andre behov enn oss selv.  

Må trenes på

Den eneste vi kan forandre og forbedre er oss selv. Det å være raus er slett ikke lett, det å kunne gi- når man helst vil ta. Raushet handler om å gi noe uten å få tilbake. I disse dager kan det være ekstra viktig å sende ei melding, vise at du bryr deg- uten å nødvendigvis vente å få svar. Raushet handler om å akseptere at alle mennesker er ulike, at ingen er perfekte, men gi rom for egne og andres ulikheter. I raushetsbegrepet ligger det at vi ikke krever eller forventer raushet tilbake – det handler om å være raus med et godt hjerte.  Om vi klarer å være rause med den andre, kan det bidra til at vi blir møtt med raushet tilbake.  

Raushet kan forstås som en muskel som må trenes opp. Det er en innstilling til livet å være raus, noen har det internalisert, for andre må det øves på. Dette kan være særlig viktig for å kunne oppleve et lykkelig parforhold – med eller uten barn. 

Vær raus med deg selv 

Det kan være fornuftig og starte med å være raus med seg selv, uten at det preger andre negativt. Og begynne der vi faktisk er, og ikke der vi burde være, kan gi best effekt på sikt.  

Det er viktig å si til seg selv at man er god nok akkurat som man er.
Mange lever et hektisk liv under et sterkt tidspress. Man vil gjerne få til og klare «alt», som man ofte kan se gjennom sosiale medier at «alle andre» får til.
Det kan da være nyttig å minne seg selv på at forventningene man har til seg selv, ofte er de høyeste. Man kan gjerne bli sin egen største kritiker, og man kan kjenne at man aldri blir helt fornøyd med seg selv.

Raushet overfor seg selv handler mye om å være trygg på at det uperfekte er godt nok

Raushet i parforholdet og foreldresamarbeidet

Erfaringen vår er at det ikke er noe som reparerer og vedlikeholder parforholdet og foreldresamarbeidet like effektivt som nettopp raushet. I et parforhold er viktig å se hverandre, gi hverandre både alenetid -og kvalitetstid sammen. Lytte til hverandres følelser og behov.

I en travel foreldrehverdag kan det være utfordrende å få nok tid til hverandre, nettopp derfor er de små ting i hverdagen viktige. Vær raus med små blikk, kjærtegn og fine kommentarer. Har man en følelse av å gjensidig bli sett i et parforhold står man gjerne styrket sammen i utfordringene en travel foreldrehverdag gir.

Foreldre som får til å være rause med hverandre, blir samtidig gode modeller for barna sine.

Aksepter at man er forskjellig

Det er viktig å akseptere at vi er forskjellige. Raushet er å forstå hvordan de andre opplever situasjonen, og gjøre det best mulig for flest mulig. Barn som opplever foreldre som er rause og støtter hverandre i foreldrerollen utvikler selv et godt grunnlag for å bli rause – og ikke minst et godt grunnlag for en god psykisk helse.   

Artikkelen er skrevet av Familievernkontoret i Mosjøen