Vi er inne i en rar tid. En skremmende tid. En annerledes tid. For noen en arbeidsom og stressende tid. For andre en langsom tid. For mange av oss er vi flere samlet under samme tak. Barn og voksne med hjemmeskole og hjemmearbeid. Og vi er fulle av følelser. Ulike følelser.

Noen kjenner på frykt og uro, andre på savn, noen kanskje på lettelse for å slippe å forholde seg til mobbere, konflikter på arbeidsplassen eller tyngende prestasjonskrav.

Uansett hva vi føler på har vi mennesker behov for å bli sett, å bli møtt og gjerne å bli forstått. I familievernet treffer vi som jobber der mennesker i mange ulike livssituasjoner, hvor ofte nettopp dette er blitt vanskelig – det er blitt vanskelig å se og møte hverandre. Da kan en kjenne seg ensom, uansett hvor mange mennesker en har rundt seg.

Lytte til hverandre

Hvis vi skal få større forståelse for hverandre, for å kunne se og møte hverandre bedre, må vi først akseptere at vi ikke forstår. Vi må være villige til å lære av hverandre. For å forstå mer må vi lytte og spørre. I en tid som dette er det ekstra viktig.

Mange spør «hvordan kan jeg bidra?» og finner svar på gode initiativ i facebook-grupper og andre fora hvor folk kan uttrykke hva de trenger. Og vi blir bedt om å lytte til myndighetenes anbefalinger slik at vi alle kan bidra til den dugnaden som trengs for at vi skal komme oss gjennom krisen. Men vi må også lytte til hverandre. Lytte til barna våre, til partnere og til vennene våre. Slik at vi kan oppfatte hvilke følelser denne situasjonen gir dem og møte disse følelsene med støtte og lindring.

Hvis vi tror vi forstår og derfor lar være å spørre hverandre og å lytte til hverandre, går vi glipp av verdifull informasjon og veien til misforståelser og konflikter kan bli kort. Men om vi spør og lytter kan vi få mulighet til å bli bedre kjent med hverandre. Det skjer noe med oss mennesker når vi kjenner at noen ser oss og viser interesse for oss. Vi blir umiddelbart mindre alene og ofte også mer villige til å lytte tilbake.

Ring noen

Om du i disse tider har få tilgjengelig å snakke med, finnes det noen som gjerne vil lytte til deg. Om du kan, ring en venn eller et familiemedlem du ikke har snakket med på en stund. Bruk også mental helse sin hjelpetelefon og lignende tjenester (https://psykiskhelse.no/hjelpetelefoner-og-nettsteder). Om vil du lese mer om det å være sammen i krevende tider, kan du finne informasjon på www.familievernet.no   

 

Elin Okkenhaug Bratland

Familieterapeut, Familievernkontoret i Aust-Agder