Som foreldre er vi med på å skape de viktigste barndomsminnene for våre barn. Hvilke barndomsminner vil du at ditt barn skal få, når ett hjem blir til to?

Teksten er skrevet Jartrud Sofie Frafjord. Psykolog og leder for spisskompetanseteamet Barn og unge i familievernet 

Hvert år opplever ca 30 000 barn at foreldrene går fra hverandre. For de fleste er foreldrenes brudd et sårt barndomsminne. Barn ønsker som regel å holde familien samlet, og reagerer derfor med sorg og protest når foreldrene skiller lag.

Alle foreldre ønsker det beste for barna sine. Valget om å bryte ut av et forhold med barn er derfor en vanskelig beslutning å ta. Ofte har man tvilt seg frem til et brudd, og det er ikke uvanlig at det bare er den ene som vil avslutte forholdet. Det er vanskelig både å være den som går og den som blir forlatt.

I denne krisen, som det ofte er for hele familien, må foreldrene håndtere både egne, hverandres og barnas reaksjoner. Samtidig står de nå overfor nye, viktige beslutninger: hvordan skal vi fordele tiden med barna? Og hvordan få til et samarbeid om barna med den du ikke klarte å bo sammen med, eller den som ikke ville ha deg lengre?

Det er ikke det minste rart at en del foreldre strever med å få til et godt samarbeid etter et samlivsbrudd. Situasjonen er helt ny for alle, det er ofte mange følelser i spill, og det handler om det viktigste i livet for begge. Mange foreldre kjenner på dårlig samvittighet og bekymringer for barna. Det er hardt å være forelder da.

Men er samlivsbrudd skadelig for barn? Nei, som regel ikke. At noe er vondt når det skjer, trenger ikke bety at det er skadelig på sikt. Barn kan få det like bra, og til og med bedre, etter foreldrenes brudd. Det kommer helt an på hvordan den nye hverdagen blir, og hvordan de har det i de to hjemmene. 

Hva med konflikter og uenigheter mellom foreldrene, hvor skadelig er det? Konflikter er ikke i seg selv skadelig for hverken barn eller voksne. Konflikter er en nødvendig del av livet. Spørsmålet er hvordan man selv tåler å være i konflikt, og hvordan man håndterer dem. Langvarige, dårlig håndterte foreldrekonflikter som barna blir involvert i, kan være veldig belastende for barn. Forskning tyder på at slike konflikter øker risikoen for depresjon, angst, atferdsvansker og relasjonelle vansker hos barna, både på kort og på lang sikt. Det er ingen som ønsker dette for sine barn.

Så hva kan du som forelder gjøre for at ditt barn skal få en god barndom i to hjem? 

Fokuser på din egen relasjon til barnet. Kvaliteten på foreldre-barn-relasjonen er den viktigste faktoren for hvordan det går med barn etter et samlivsbrudd. Fokuser derfor på hvordan du selv kan være en god forelder og ivareta relasjonen til ditt barn. Å være en god forelder betyr ikke at man gjør alt riktig og alltid er på topp. Det viktigste er hvordan barnet opplever deg over tid, og at du som voksen tar ansvar for å reparere relasjonen hvis du har trødd feil.

Fokuser på det du kan gjøre noe med. Vi mennesker har en tendens til å fokusere mer på andres feil og mangler enn våre egne, og den tendensen blir ofte forsterket etter et brudd eller i en konflikt. Husk at det er ikke alt du bør legge deg opp i hos den andre forelderen. Noe må du bare akseptere at han eller hun gjør på en annen måte enn deg. Er det noe du ikke kan la ligge, tenk da først igjennom når og hvordan du velger å ta det opp. Det er større sjanse for en konstruktiv samtale hvis du uttrykker deg i form av et ønske i stedet for et krav, og et spørsmål i stedet for en beskyldning.

Støtt opp om barnets relasjon med den andre forelderen. Forskning tyder på at det går best med de barna som har to aktivt tilstedeværende foreldre i hverdagen etter et samlivsbrudd. Det å få omsorg og oppføling fra to foreldre er en viktig ressurs og beskyttelsesfaktor for barns psykiske helse og utvikling. Som forelder kan du påvirke barnets oppfatning av den andre forelderen gjennom de signalene du sender. Derfor er det viktig å ikke involvere barnet hvis dere har konflikter og negative oppfatninger av hverandre. Husk at den andre forelderen kan være en god nok forelder selv om dere to er forskjellige og kanskje ikke kommuniserer så godt.

Oppsøk hjelp før problemene vokser og blir fastlåste. Det er mye bedre å ta tak i utfordringer tidlig enn å prøve å rette opp i negative mønster som har fått utvikle seg over tid.
Familievernet er et gratis lavterskeltilbud for både barn og foreldre. Vi tilbyr blant annet mekling for å lage en foreldresamarbeidsavtale, og da blir alle barn over 6 år invitert til å si noe om hva som er viktig for dem. Familievernet tilbyr også foreldreveiledning, støttesamtaler, kurs og gruppetilbud. Du kan lese mer om det her: https://www.bufdir.no/familie/familievernet/

Det finnes også gode bøker og nettsider, f.eks. foreldrehverdag.no, der du kan få nyttige råd om det å være forelder.

Kort oppsummert:

  • En god barndom betyr ikke fravær av konflikter og vanskeligheter. Det handler mer om voksne som viser barn at konflikter og vanskeligheter kan håndteres, og dermed gir barnet håp og tro på at motgang er noe en kan mestre.
  • Gjør det du kan for at barnet kan ha en god relasjon både til deg og den andre forelderen etter samlivsbruddet. Da har du gjort det viktigste du kan gjøre for at ditt barn kan få en god barndom i to hjem.