Barndomsminner

Høyt konfliktnivå i hjemmet over tid kan være skadelig for barn. Husk at dere kan få gratis hjelp hos familievernet hvis dere trenger hjelp.