«Samboeren min har millionlønn, mens jeg er sykepleier. Overskuddet han sitter igjen med når alle regninger er betalt, mener han at han kan bruke som han vil. Nå venter vi vårt første barn sammen, og vi skal bli en familie. Jeg blir opprørt over holdningene hans. Satt på spissen føles det som om han heller vil bruke pengene sine på en ny Tesla enn en barnevogn. Hva skal jeg gjøre?», spør en vordende mor.

Jente med øretelefoner på en benk

Illustrasjonsfoto: Tine Poppe

Svaret er skrevet av Renate Schauerud Lade, familieterapeut og mekler ved Øvre Romerike Glåmdal Familievernkontor, avd. Kongsvinger – Bufetat, Region øst

Så fint at du skriver inn til oss. Dette er et stort spørsmål for jeg leser i hvert fall at dette gjør noe med deg og hvordan du tenker om et «VI» i parforholdet. Det første som slår meg er at dette handler ikke nødvendigvis om penger, men mer en holdning til deg og den kommende nye familien. Det kan være slik at det er de holdningene vi oppfatter og tolker som lager bry for oss.

Vanskelige følelser og assosiasjoner

Jeg har mange ganger snakket med par der den ene har betydelig mindre penger enn den andre i parforholdet. Dette kan skape negative tanker og følelser, både for den som har lite penger og for den som har mye penger. Den som opplever at det meste av det økonomiske står og faller på seg selv, kan føle en forpliktelse til å verne om de midlene som personen har spart opp.

Da er det lett å tenke at jeg fortjener å ha litt ekstra å rutte med. Dersom dette blir en skeivfordeling bakt inn en følelse av at man ikke blir prioritert i forholdet, skaper det en følelse av å ikke være viktig nok. Min erfaring er at det er denne følelsen som kan være vanskelig å forholde seg til.

Et sterkere VI

Jeg blir som terapeut nysgjerrig på hvordan dere har det ellers i parforholdet. Det er mye makt i penger og man kan oppleve at man blir gående på nåler dersom man ikke bidrar like mye inn i familien. Dersom penger blir brukt til å skape balanse eller opprettholde en ubalanse, blir det trøblete. Fra å snakke om penger og prøve å finne ut av det sammen, kan det fort bli til en diskusjon om hvordan parforholdet er og hva dere gjør og ikke gjør for hverandre. Dette kan lede dere inn i en feil retning. Jeg vet ikke om det er her dere har havnet, men leser i min tolkning at du lengter etter et sterkere VI i parforholdet.

Jeg blir også nysgjerrig på hvordan dere snakker om følelser. Uansett vanskelige tema, vil det være slik at måten vi snakker om ting på er avgjørende for om de negative følelsene får satt seg fast. Det å ha en dialog om ting kan ha ulike utfall. Det blir viktig å få tak i hva som ligger bak den opplevelsen du har av at dere ikke er et VI når det gjelder økonomi. Jeg blir opptatt av: handler dette om en ubalanse i relasjonen som gjør at det å ha mest oversikt over pengene gir en følelse av å ha verdi og oversikt i forholdet? Eller er det kanskje viktig for samboeren din at du er litt avhengig av han, skaper det en trygghet? Er du sikker på at han ikke vil bidra mer til det felles barnet og deg?

Hva handler det egentlig om?

Det slår meg at temaet økonomi ofte er oppe i parterapi og det tenker jeg er fordi alt vi foretar oss kommuniserer noe inn i parforholdet. For deg virker det som om dette kan kommunisere at han ikke vil dele sine penger med deg og at han prioriterer seg selv foran deg og barnet. Da kan det være at dette gir deg en følelse av at han er egoistisk og at du og barnet ikke fortjener å ta del i overskuddet hans. Det er klart at om jeg treffer med min antakelse her, vil dette være vondt og vanskelig for deg og ganske provoserende. Saken er bare at vi ikke vet hva dette egentlig handler om og det ville jeg utforsket med han. Fortell han hvordan det oppleves for deg, si det på en vennlig måte og sett av god tid til en slik prat.

Du kunne for eksempel innledet med å si at du er veldig glad i han og lykkelig over at dere nå skal få barn sammen. Du har den siste tiden følt på at dere ikke er et VI og at det med forskjell i inntekt gjør noe med deg. Når han holder igjen på å dele, kan det gi deg en følelse av at han ikke er sikker på forholdet og vil «sikre» seg i tilfelle det blir slutt mellom dere. Spør også om han har tenkt på en måte å skape en mer felles økonomi på og om han ønsker dette eller ikke.

Dine og mine penger

Det er mange par som IKKE velger å ha felles økonomi. Jeg ser at dette kan gi vonde følelser dersom paret i tillegg sliter i parforholdet. Samtaler om penger kan da bli en bekreftelse på at jeg er ikke like viktig som deg. I tillegg kan man få en følelse av å måtte spørre om penger til ting man selv ikke har råd til. Dersom dere blir enige om å dele på fellesutgifter kan det være lurt å sette opp et budsjett på hvordan dere skal bidra hver for dere til innkjøp i huset, til barnet, ferieturer og annet som dere tenker dere trenger utenom mat og faste utgifter.

Et annet spørsmål jeg får er om det er snakk om arv inne i bildet for din samboer. Er dette noe samboeren din har bygget opp som er i en slags familiearv? Det kan nemlig også komplisere ting. De jeg har snakket med som har tatt over hus, gårder eller bedrifter føler et ansvar for å passe godt på dette og er redd for hva som skjer dersom forholdet blir slutt. Som du forstår, dette er veldig komplisert og krever en god prat for å få avklart misforståelser.

Den viktige praten

Mitt råd er at dere setter dere ned og snakker grundig sammen. Dersom du ikke gjør det, vil dette kunne bli liggende og forstyrre følelsene dine. Du og dere trenger å ha det godt sammen nå som dere venter deres første barn. Du vil kunne kjenne deg ekstra sårbar i graviditeten og parforholdet trenger god næring i den tiden som kommer. Dersom en følelse av å ikke være viktig får plantet seg i deg, vil det fort kunne skape en frustrasjon på andre ting. Da vokser avstanden mellom dere.

Det kan jo være at samboeren din bare har kommet inn i litt dårlige mønstre og at han ikke har tenkt over hva dette gjør med deg og følelsene dine i parforholdet. Dersom det skulle vise seg at din følelse er reell, at han faktisk ikke vil dele på overskuddet han sitter igjen med for familien, er det nok lurt å ta kontakt med oss slik at vi kan hjelpe dere å snakke om dette på en best mulig måte. Jeg tror du da vil måtte se på om du kan få inn en balanse på andre måter i forholdet som kan hjelpe deg til å akseptere dette eller ei.

Jeg ønsker deg lykke til med praten og håper at dere kan styrke VI-følelsen slik at dere kan nyte at dere faktisk ikke har dårlig råd til sammen.