"Hei. Jeg er en mann i 30-årene som er lykkelig gift og har to små barn. Men det er en ting som irriterer meg noe grenseløst med min kjære kone. Hun er ekstremt opptatt av sosiale medier. Da vi nylig var på ferie i Hellas gikk det ikke mange minuttene før hun tok opp telefonen og skulle dokumentere hvor fantastisk vi hadde det. Dette skjer til alle døgnets tider.

Hun filmer og tar bilder til Snapchat, Facebook, Insta, you name it. Noen ganger får hun meg til å ta bilde av henne, men det er alltid feil vinkel/filter, etc. Jeg forstår ikke at dette skal oppta så mye av hennes liv. Noen ganger føler jeg at hun ikke er helt til stede i det som egentlig skjer fordi hun er mest opptatt av å virke vellykket på sosiale medier. Når jeg sier det til henne, svarer hun bare at jeg lever i steinalderen og at man er nødt for å henge med i 2019. Har dere noen råd?", spør en rådsøkende ektemann.

Illustrasjonsfoto: Tine Poppe

Svaret er skrevet av Hilde Buserud, mekler og par- og familieterapeut ved Familievernkontoret Øvre Romerike Glåmdal - Bufetat, Region øst.

Så bra at du tør å sette ord på og spørre om dette. Vi opplever her ved kontoret at det er mange som synes dette er en vanskelig problemstilling å sette ord på og snakke sammen om. I mange familier er nettopp det sosiale livet på sosiale medier noe som opptar mange.

I nære relasjoner trenger vi å føle oss viktige, sett og ivaretatt. Forhold må gjødsles og pleies og fylles på med nærhet og tilknytning. Noe av det som skjer med oss når fokuset forsvinner fra oss her og nå og over på f.eks. en instagramkonto er at vi ubevisst undrer oss over hvor viktige vi er og hvorfor får ikke jeg den samme interessen som DET får.  Det kan også bli en slags sjalusi og skape uro og irritasjon.

I det lange løp kan dette endre hvordan dere snakker sammen, tilbringer tid sammen og i verste fall få dere til å skli fra hverandre og ende med en følelsesmessig avstand som ikke er ønskelig.

Løselige eller uløselige problemer

Forsker John Gottman, som er ekspert på hva som er lurt å gjøre i par, og i relasjoner sier at i parforhold finnes det løselige og uløselige problemer

De løselige problemene kan vi snakke om og finne løsninger på og de uløselige må vi slutte å krangle om og lære oss til å leve med (han kaller de varige forskjeller). Hvor mye tid vi skal bruke på «elektroniske forstyrrelser» som han kaller det, er for mange et løselig problem, hvis vi oppdager det og snakker om det i den mening å skulle løse det. Som utgangspunkt for å begynne å løse opp i dette har han laget et spørreskjema der spørsmålene besvares med sjelden, vanligvis og ofte

Noen av disse er:

  • på grunn av de digitale forstyrrelsene føler jeg ikke at partneren setter meg først
  • digitale medier ser ut til å ta mye av den tiden vi har sammen
  • noen ganger vil jeg være først i partnerens bevissthet, foran tekniske ting
  • ofte når vi er sammen er partneren min opptatt av å tekste eller å være på nett

Svarer du vanligvis og ofte er dette temaer som bør snakkes om. Det kan jo hende at kona di er enig med deg, og at dette er muligheten for dere begge til å finne ut av dette sammen.

Dere bør snakke om temaet og se om dere kan bli enige om hvordan håndtere det. En mulighet er å bli enige om kjøreregler som f.eks. når og hvordan bildene tas og legges ut og ikke minst hvor mye tid skal det ta av deres felles tid. Vanen med å ha fokuset utover istedenfor innover i relasjonen er mulig å bryte og/eller endre.

Felles kjøreregler for sosiale medier

Det er jo ikke sikkert at kona di må slutte helt med å ta bilder og legge ut, men hvordan få regulert dette til noe som er ok for alle. Det viktigste her er å ha temaet oppe og at det er ok for deg å kunne si at nok er nok innimellom. Sette deg selv på dagsordenen og at få mer av hennes oppmerksomhet. Ofte er det ikke store endringene som skal til for å skape en stor forskjell.

Du skriver også at du noen ganger må ta bildene hun skal legge ut, og at hun ofte ikke er fornøyd. Kan det være mulig at det ikke er deg og din bildevinkel hun egentlig kritiserer, men at hun i utgangspunktet ønsker mer positiv tilbakemelding og påfyll fra deg? Hvor ofte sier du til henne at du setter pris på henne, at du liker ting hun gjør, at hun har ulike egenskaper du beundrer, at du liker å være sammen med henne?  Jeg spør fordi dette er et annet funn Gottman har gjort i sin forskning, som han kaller «å dyrke gjensidig beundring og glede».

Ved å vise hverandre og gi uttrykk for at den andre et viktig for meg og at jeg er glad for å ha deg hos meg, vil det gjøre at tilknytningen styrkes og relasjonen blir tryggere.  Innimellom er det kun et blikk eller et stryk over kinnet som skal til for å vinne over Facebook-oppdateringen.

Å leve i nuet 

Et annet perspektiv på dette er at noen mennesker er opptatt av å vise frem et godt og interessant liv, der begivenheter, opplevelser, måltider, bilturer og lignende skal foreviges og offentliggjøres. For mange er det nesten slik at de ikke er tilstede i nuet, nettopp fordi de skal forevige nuet. Dette paradokset gjør at det som kunne vært en hyggelig, nær og opplevelsesrik stund, kan bli til en oppstilt, kunstig og tilrettelagt stund.

Det kan hende at hun søker bekreftelse og tilbakemeldinger som hun opplever å ikke få andre steder. Her kan du hjelpe til ved å gi henne og dere selv positive tilbakemeldinger i nuet og vise henne at du setter pris på å ha henne ved deg, og at det er viktigere enn at «hvem som helst» trykker «like» på et bilde. 

Som foreldre er vi viktige rollemodeller for barna våre, og ved å lære barna at familien her og nå er viktigere enn hva storyen på Snapchat sier, vil de verdiene komme barna til gode senere.  Barna bør absolutt få ha medbestemmelse i hva som legges ut av dem i det store internettet. Altfor mange foreldre legger ut bilder og beskrivelser av barna som de ikke hverken vet om eller har samtykket i. 

Oppsummert vil jeg si at dette er et kjent og litt ømtålig tema som fint kan snakkes om.  Lag en god ramme rundt samtalen, begynn med å si «det er noe jeg har tenkt på en stund….». Det å faktisk si til kona di at du ønsker mer oppmerksomhet og at du opplever at hun «forsvinner» fra deg vil forhåpentligvis være et godt tegn til henne om at du er glad i henne og vil ha mer tid. Sammen kan dere finne gode kjøreregler for hvordan tiden kan brukes mindre på de sosiale mediene og mer til å pleie og vareta de nære relasjonene i livet. 

Det er faktisk mange familier som ikke har et så aktivt sosiale medier-liv og som lever godt i 2019. Jeg ønsker deg lykke til!