"Jeg har lagt merke til at mannen min er veldig opptatt av nabodama. Hun er en flott kvinne som gjør seg flid med utseendet og som er veldig utadvent og hyggelig på alle måter. Jeg har aldri kjent på sjalusi tidligere, men merker nå at jeg ikke liker at han stadig sender lange blikk mot henne. Har dere noen råd til hva jeg bør gjøre? Jeg synes det er vanskelig å skulle framstå som sjalu", spør en kone som søker råd.

Svaret til konen er skrevet av Hilde Buserud, mekler og par- og familieterapeut ved Familievernkontoret Øvre Romerike Glåmdal - Bufetat, Region øst.

"I et parforhold blir alarmen utløst raskere enn ellers, nettopp fordi partneren er viktig for deg" er et sitat som er referert i boka "Parterapi", og som sier mye om det du beskriver her. Sjalusi er et uttrykk for at partneren er viktig og at du føler deg truet, noe som med all sannsynlighet kan være en reaksjon uten reell grunn. Siden partneren har en så stor betydning for oss, har vi også en finstilt radar som fanger opp når tilknytningen er truet. Denne radaren vil jevnlig sjekke om partneren fremdeles er engasjert i deg. Så det du føler her er helt normalt i et parforhold.

Ytre faktorer påvirker selvbildet

I en isfjellmodell, så er toppen av isfjellet bygd på det vi bevisst tenker på, snakker om og våre følelser av tillit til vår partner. Under overflaten av isfjellet finner vi summen av det radaren ubevisst og følelsesmessig kontinuerlig evaluerer. Noen ganger vil denne radaren fange opp signaler som vi tolker som usikkerhet, misunnelse eller mistillit - summen av dette vil være å føle sjalusi.

Dette har mye å gjøre med den situasjonen du selv finner deg i akkurat nå. Er du sliten? Føler du deg litt alene? Er det mye stress og andre negative faktorer i livet? Da vil det være helt normalt å også være mer «hudløs» i forhold til negative tanker om oss selv og de vi er i nær relasjon med. Dette er helt normalt for oss alle, og kommer i bølger og i perioder. Likeens kan, for eksempel, en nabo som ser bra ut, en kollega på jobben som får mer oppmerksomhet, en mamma i barnehagen som alltid ser opplagt ut, være en trigger til en negativ spiral i forhold til vårt eget selvbilde. Da er det på tide å reflektere litt for oss selv, og forsøke å bringe tilbake til minnet gode situasjoner og påstander om hvordan vi egentlig er som partner.

Gottmans teori om tillit

Du høres ut som en observant kvinne som legger merke til dine egne følelser og da er det mye du selv alene, og aller helst sammen med partneren din kan gjøre for å redusere trykket på denne vanskelige følelsen du nå har. Ved å gå videre uten å snakke med ham om det, er det en sjanse for at din sjalusi vil gå over til å bli sinne, avvisning og forakt. Slike vanskelige følelser forsvinner ikke av seg selv, og en uvitende partner kan bli utsatt for at partneren tar avstand uten å kunne forstå hva som ligger til grunn for denne endringen i forholdet.

Det som kan dempe sjalusien er økt tillit. Den amerikanske forskeren John Gottman har i flere tiår forsket på par. Han har funnet noen fellestrekk i par som beskriver parforholdet som et godt forhold.  Gottman sier at tillit er et av de viktigste områdene å arbeide med for å være trygg i en parrelasjon.  Ifølge Gottman innebærer tillit at man opplever partneren som ærlig og åpen, solidarisk, lojal og til å stole på når det gjelder å følge opp forpliktelser. Det er viktig at man opplever at partnerens generelle etiske standarder samsvarer med ens egne. I følge Gottman bygges tillit gjennom emosjonell inntoning, som betyr å snakke sammen om følelser, kunne være nær og henvende seg til sin partner når vi har det vanskelig, og ikke minst å kunne være tilstede for den andre når hen trenger det.

Viktigheten av dialog

Slik som du beskriver problemstillingen høres det ut som dere er et godt etablert par. Derfor er det desto viktigere at dere får snakket om dette. For mange par er det litt uvanlig å skulle sette seg ned og snakke om slike vanskelige følelser. Ofte er det enklere å snakke om noe utenfor en selv som er vanskelig, som at sjefen på jobben har tatt en dårlig avgjørelse, eller at bilen nå må repareres. Har dere allerede en type dialog der det er vanlig og mulig for deg å snakke om din sjalusi, så gjør det!

Gottman sine funn viser at det å kunne snakke jevnlig og åpent om det som er viktig i hverdagslivet, gjør det mer naturlig å også snakke om vanskelige ting. Han beskriver dette som et kjærestekart – han har også noen forslag til spørsmål dere kan stille hverandre for å komme i gang.

  • Hvilken filmskuespiller mener partneren din hen ligner mest på?
  • Hvilken sang er partnerens favorittsang akkurat nå?
  • Hva er en perfekt dag for partneren din?
  • Hva setter partneren din pris på?

Ved å utforske slike spørsmål hos hverandre vil dere også komme nærmere hverandre i tilknytningen, og det vil øke muligheten for deg å kunne snakke om de vanskelige følelsene du har. 

Sett av tid til hverandre

Det vil øke tilknytning deres å sette av litt tid til å snakke sammen, og hver dag være opptatt av hvordan dagen til den andre har vært, utover bare «bra eller dårlig». Vær nysgjerrig og tilstede for partneren din, spør videre, hør på hva den har å si. Dette er den aller viktigste faktoren i å bygge tillit, komme nærmere i tilknytningen og dermed kunne tåle de eventuelt vanskelige følelsene som kommer.

Det er ikke mange minuttene som skal til for å gjøre en stor forskjell for begge parter. Kanskje dere har en sang som er deres sang - sett den på og be partneren om være oppmerksom på teksten. Eller kanskje sett på «Have I told you lately that I love you?», som i teksten nettopp forteller hvor viktig partneren din er for deg.

Hvem vet, kanskje denne «sjalusien» er nettopp det dere trenger for å oppdage noe nytt og flott med partneren din og han med deg.