Tilpass samtalen til barnet

Ved å være aktivt lyttende, respektfull og bevisst på at barn er forskjellige vil en viktig del av tilpasningen til barnets alder og egenart være ivaretatt. Her får du noen råd og tips om hvordan du kan tilpasse samtalen til barnet.

Uavhengig av barnets alder og hvordan barnet fremstår​​​ har meklerens inntoning til barnet avgjørende betydning for barnets evne til å formidle seg.  Når barn er med til første meklingstime, kan du tilpasse samtalen ut ifra alderen på barnet og hvordan det fremstår i starten og underveis i samtalen. Når du har møtt foreldrene på forhånd, kan du be dem beskrive barnet slik at du er litt forberedt.​

Tilpass samtalen ut fra det inntrykket du får av

  • ​hvor modent barnet er i språk og evne til å uttrykke seg
  • hvor mye erfaring barnet har med å uttrykke seg om det de mener
  • hvordan det fremstår i samtalen (stille, urolig, beskjeden, pratsom, ukonsentrert ...)
  • hvor komfortabel barnet er med å snakke om personlige forhold

Hvordan tilpasse samtalen til barns alder

Det er naturligvis mer enn barnets alder som har betydning for hvilket utviklingsnivå det er på og hvilke behov for tilrettelegging barnet har i samtalen. Vi vil likevel vise til noen typiske trekk for ulike aldersgrupper og komme med råd til hva du særlig bør være oppmerksom på. Det er ikke noe skarpt skille mellom de tre aldersinndelingene. For eksempel vil det for noen barn mellom 9 og 12 fortsatt være gjeldende det som står beskrevet under 6-8, mens det for andre vil være noe som er sammenfallende med det som beskrives for 13-16 år. ​

Uavhengig av barnets alder bør du ikke la barn sitte for lenge og vente på venterommet. Vær klar når de kommer. 

 

Tilpass meklingen slik at barn kan uttrykke seg på ulike måter

Noen barn fremstår trygge og avslappet i meklingssamtalen og har lett for å være i dialog og snakker uanstrengt om temaene. Andre barn trenger mer tilrettelegging for å klare å uttrykke seg og få med seg det du sier. De grepene du kan ta, er i stor grad sammenfallende med det som er beskrevet under tilpasning til barn 6-8 år. Barn som er usikre, beskjedne, ukonsentrerte, urolige og sier lite, kan trenge mer støtte og hjelp fra deg for å skape en meningsfull samtale. For mange barn kan det bli enklere å delta i samtalen hvis du benytter visuelle hjelpemidler.

Verktøy

Noen av disse verktøyene egner seg best når du har god tid til barnesamtalen:

Genogram

Lag genogram med barnet og ha en samtale om hvordan de ulike personene i nettverket kan spille en viktig for dem i tiden fremover.

Tegning

La barnet tegne de to hjemmene sine. Bruk tegningene som utgangspunkt for å snakke om hva som er bra, og hva barnet eventuelt skulle ønske var annerledes. Bruk gjerne ulike farger for å illustrere det barnet liker og ønsker mer av, og det barnet ikke liker eller ønsker var annerledes.

Følelseskort

Ved hjelp av følelseskort kan barnet peke på de illustrasjonene som passer med hvordan det føler det når det er hos hver av foreldrene​, når det bytter imellom de to hjemmene, når foreldrene krangler, da det fikk vite om bruddet etc.

Bøker

Du kan for eksempel benytte "Min skilsmissebok", "Even og skilsmissen" eller "Boka om alle følelsene" som utgangspunkt for samtaler med barnet der det kan bekrefte, nyansere eller avkrefte hva som stemmer for det selv.

Figurer

Barnet kan velge ut figurer som representerer det selv, søsken, foreldre og andre viktige personer og vise hva som skjer i ulike situasjoner. Et eksempel kan være å bruke "miniatyr-tablå" eller «Family Dialogue Set».

Tankekart

La barnet lage et tankekart der barnet tar utgangspunkt i et begrep, for eksempel "skilsmisse" eller "to hjem" i en sirkel, og så skriver alle ord det assosierer med dette.

KOR- skjema

Bruk KOR-skjema så barnet kan skåre fra 0 til 10 hvordan det har det.

Verdi- sortering

Bruk "Verdi- sortering" der barnet selv kan fylle ut hva som er mest viktig, minst viktig og middels viktig for dem. Eldre barn kan gjerne bruke egne ord og fylle inn selv i rutene.

Tryllestav

Bruk "Tryllestav" for at barnet kan si noe om hva det ville forandret på.

Historefortelling

Fortell historier eller bruk eksempler fra andre barn som barnet kan kjenne seg igjen i og fylle ut med egne tanker.​