Veileder for samtaler med barn

​Når foreldre skal til mekling, har barn en lovfestet rett til å få informasjon og til å uttale seg om forhold som handler om dem.  I denne tredelte veilederen får du konkrete råd om hvordan du som mekler kan ivareta denne retten.

Innholdet er basert på innsikt og forståelse medlemmene av spisskompetansemiljøet har tilegnet seg gjennom egen praksis som meklere og terapeuter, deltakelse på kurs og konferanser, faglitteratur og drøftinger internt i teamet og med eksterne fagpersoner. ​Les mer om veilederen.