Her finner du en oversikt over opplæring for fagpersoner fra Program for foreldreveiledning. Oversikten oppdateres fortløpende.

Veilederopplæring  

Bergen

Bergen kommune arrangerer intern ICDP veilederopplæring i 2020.

Opplæringen er fulltegnet.

Sted: Nøstegaten 58 A kursrom 1 etg.

Dato og tider

 • 07.01. 2020 kl. 08:30-15:00
 • 08.01. 2020 kl. 08:30-15:00
 • 28.01. 2020 kl. 08:30-15:00
 • 29.01. 2020 kl. 08:30-15:00
 • 18.02. 2020 kl. 08:30-15:00
 • 19.02. 2020 kl. 08:30-15:00
 • 25.03. 2020 kl. 09:00-15:00
 • 22.04. 2020 kl. 09:00-15:00

 

Kontaktinformasjon til kursarrangør:

Cecilie Sæverud, Bergen kommune, tlf: 55562442.

Bodø

Bodø kommune arrangerer ICDP veilederopplæring.

Den teoretiske opplæringen foregår

 • Mandag 21. – tirsdag 22. oktober 2019
 • Mandag 2. – tirsdag 3.desember 2019
 • Mandag 6. – tirsdag 7. januar 2019

Veiledningsdag 1: 3.februar 2020
Veiledningsdag 2: 9.mars 2020

Alle samlinger er obligatoriske. For å bli sertifisert som ICDP- veileder må man etter opplæringen starte et selvtreningsprosjekt der man to og to holder foreldreveiledningsgruppe.

Sted for opplæringen: Informasjon gis av kontaktpersonene.

Kontaktperson for informasjon:

Nina Bakkejord Lundteppen

Bryne

Familievernkontoret Sør-Rogaland arrangerer høsten 2019 veilederopplæring i Program for foreldreveiledning (ICDP), standard og minoritetsversjonen.

Opplæringskurset holdes i Forum Jæren, Hetlandsgata 9, Bryne, på følgende dager:

 • 1. samling: 31.oktober og 1.november 2019
 • 2. samling: 5. og 6. desember 2019
 • 3. samling: 8. og 9. januar 2020

Tidspunkt for alle dagene er kl. 09.00-15.00.

I tillegg kommer to veiledningsdager i 2020, og en tredje dag for de som skal ha minoritetsvarianten. Datoer for veiledningsdagene avtales på et senere tidspunkt.

Vi anbefaler at du i forkant av påmeldingen har en plan ang. hvem du skal holde foreldregruppe sammen med. Dersom du ønsker sertifisering i minoritetsversjonen, bør du melde deg på sammen med en minoritetsspråklig kollega. Alternativt at du har gjort en avtale med en minoritetsspråklig sertifisert veileder, som du kan ha gruppe sammen med.

De som skal delta på veilederopplæring må være motivert for opplæringen, og for å fortsette med ICDP foreldregrupper i etterkant av opplæringen. Kommuneledelsen må sikre at kandidatene har en stilling som gjør det mulig å bruke opplæringen i arbeidet i kommunen.

Faglig ansvar for opplæringen er ICDP-trenerne Marise Massaad og Guro S. Vigrestad. Begge kan også svare spørsmål og motta melding om interesse for å delta i opplæringen.

Opplæringen er gratis. Påmelding innen 10. september 2019.

Før påmelding, vennligst les denne informasjonen.

Agder, Telemark, Vestfold eller Buskerud

Kontakt for informasjon:  Tomas Hemstad. Telefon 466 18 334.

Drammen

Drammen kommune arrangerer ICDP veilederopplæring.

Den teoretiske opplæringen foregår

 • Mandag 07. - tirsdag 08. oktober 2019
 • Mandag 28. – tirsdag 29. oktober 2019
 • Mandag 02. – tirsdag 03. desember 2019

Tidspunkt: Kl. 09-15 alle dagene.

Alle samlinger er obligatoriske. For å bli sertifisert som ICDP-veileder må man etter opplæringen starte et selvtreningsprosjekt der man to og to holder foreldregruppe.

Sted for opplæringen: Introduksjonssenteret i Drammen, rom 171/Studiesalen

Kostnader: Opplæring og lunsj er gratis for deltakerne.
Reiseutgifter og evt. overnatting må betales av den enkelte.

Faglig ansvar for opplæringen: ICDP-trener Rani Rajmohan og ICDP-seniortrener Wenche Undrum. Rani og Wenche er begge erfarne ICDP-trenere.

Våren 2020 skal deltakerne gjennomføre selvtreningsgrupper og delta på veiledningsdagene.
Veiledningsdager er: 20.01.2020, 17.03.2020 og 12.05.2020.

Kontaktperson for informasjon:
Safia Hussein Ali Grand, avdelingsleder Introduksjonssenteret
Tlf.: 320 44 706/916 62 185

Amund Feyling, programrådgiver Introduksjonssenteret
Tlf.: 320 44 775/911 43 113

Frogn

Frogn kommune arrangerer ICDP veilederopplæring

Den teoretiske opplæringen foregår

 • Onsdag 18. – torsdag 19. september 2019 kl. 09.30.-15.30.
 • Onsdag 23. – torsdag 24. oktober 2019 kl. 09.30.-15.30.
 • Onsdag 27. – torsdag 28. november2019 kl. 09.30.-15.30.

Alle samlinger er obligatoriske. For å bli sertifisert som ICDP- veileder må man etter opplæringen starte et selvtreningsprosjekt der man to og to holder foreldreveiledningsgruppe.

Opplæringen vil foregå: Informasjon gis av kontaktpersonen kontaktpersonene.

Kontaktperson for informasjon: Cathrine Martinsen, Frogn kommune.

Hamar

Bufetat arrangerer ICDP veilederopplæring – standardversjonen og minoritetsversjonen.

Den teoretiske opplæringen foregår

 • Mandag 23. og tirsdag 24. september 2019
 • Torsdag 31. oktober og fredag 1. november 2019
 • Mandag 9. og tirsdag 10. desember 2019

Vinteren/våren 2020 er det selvtreningsgrupper og veiledningsdager.

Faglig ansvar for opplæringen: Silje Bjørnstad og Benedicte Tekrø Rolid.

Første dag av opplæringen, mandag 23. september foregår på First hotell Victoria, Strandgata 21, Hamar. De øvrige dagene foregår opplæringen på Familievernkontoret Innlandet, avd. Hamar, Vangsvegen 121, Hamar.

Påmeldingsfrist er 05.09.2019. Påmelding sendes til kf.otta@bufetat.no
Det er begrenset antall plasser på opplæringen.

Kontaktperson for informasjon: Randi Grønn Hanstad, Familievernkontoret Otta, tlf. 612 30 536.

Hallingdal

Bufetat arrangerer ICDP veilederopplæring – standardversjonen.

Den teoretiske opplæringen foregår

 • Tirsdag 28. – onsdag29.januar 2020 kl. 09.00.-15.00.
 • Tirsdag 25. – onsdag 26. februar 2020 kl.09.00.15.00.
 • Tirsdag 24. – onsdag 25. mars2020 kl. 09.00.-15.00.

Høsten 2020 skal deltakerne gjennomføre selvtreningsgrupper og delta på veiledningsdager.

Faglig ansvar for opplæringen: ICDP trener Stein Roness og ICDP trener Marit Haug Noss.

Opplæringen vil foregå sentralt i Hallingdal (info kommer senere).

Påmeldingsfrist er 15.11.2019/løpende påmelding. Påmelding her.

Se eget vedlegg med invitasjon.

Kontaktpersoner for informasjon: 

Stein Roness, ICDP – koordinator for Bufetat region sør

Marit Haug Noss, Familievernkontoret Ringerike-Hallingdal

Horten

Horten kommune og Bufetat arrangerer ICDP veilederopplæring – standardversjonen og minoritetsversjonen.

Den teoretiske opplæringen foregår

 • Tirsdag 8. – onsdag 9. oktober 2019
 • Tirsdag 26. – onsdag 27. november 2019
 • Tirsdag 7. – onsdag 8. januar 2020

Tidspunkt hver samling: Første dag kl. 10-16. Andre dag kl. 09-15.

Våren 2020 skal deltakerne gjennomføre selvtreningsgrupper og delta på veiledningsdager.

Faglig ansvar for opplæringen: ICDP trener Atnaf Berhanu og ICDP trener Karianne Nguyen Knudsen.

Sted for opplæring: Horten kommunale voksenopplæring, Kong Sverre, Nedre vei 18, 3183 Horten.

Påmelding snarest mulig til icdp@bufetat.no ved henvendelse vil du motta en lenke for påmelding.

Se eget vedlegg med invitasjon.

Kontaktperson for informasjon:

Stein Roness, ICDP – koordinator for Bufetat region sør

Sissel Kruuse-Meyer, Koordinator Familiehuset/SLT

Kristiansand (S)

Kristiansand kommune arrangerer ICDP veilederopplæring – standardversjonen eller minoritetsversjonen.

Den teoretiske opplæringen foregår

 • 08.10 og 09.10.2019
 • 14.11. og 15.11. 2019
 • 05.12. og 06.12. 2019

Våren/høsten 2020 er det foreldregrupper og veiledningsdager.

Opplæringen vil foregå i Rådhuskjelleren, Rådhusgata 18, Kristiansand.

Påmeldingsfrist er 20.08.2019/løpende påmelding. Påmelding sendes til Åse Gunn Røsstad.

Røsstad er også kontaktperson for informasjon. Telefon: 481 38 450.

Tilleggsinformasjon

For å delta må du ha

 • et genuint ønske om deltakelse, samt jobbe med minoritetsspråklige/norske barn, ungdom og/eller foreldre
 • gode norskkunnskaper
 • anbefaling fra nærmeste leder eller andre som kjenner deg
 • godkjenning fra nærmeste leder

Veilederopplæringen må ha både norske og flerspråklige deltakere. Det er begrenset antall plasser. Det vil derfor bli foretatt en prioritering blant de påmeldte. Kristiansand kommune har mange store språkgrupper representert og vi trenger veiledere i arabisk, somalisk, tigrinja med flere.

Opplæringen er gratis for ansatte i Kristiansand kommune, men andre kommuner har mulighet til å sende deltakere til opplæringen i Kristiansand. Det koster da kr. 4000 per deltaker. Se eget vedlegg.

ICDP er et sensitiviseringsprogram og det legges derfor opp til mye egenaktivitet fra deltakerne både på opplæringsdagene og med hjemmeoppgaver mellom samlingene. Dette er en del av sertifiseringskravene, men aller viktigst er dette for at den enkelte skal få fullt utbytte av opplæringen. Etter endt opplæring er det ønskelig at sertifiserte veiledere deltar på årlige nettverkssamlinger.

Kristiansund (N)

Familievernkontoret i Kristiansund arrangerer ICDP veilederopplæring – minoritetsversjonen og standardversjonen.
Den teoretiske opplæringen foregår over 6 opplæringsdager

Alle samlinger er obligatoriske. For å bli sertifisert som ICDP-veileder må man etter opplæringsdagene starte et selvtreningsprosjekt der man to og to holder foreldreveiledningsgruppe. Dette skjer våren 2021.

I tillegg kommer to veiledningsdager våren 2021, og en tredje dag for de som skal ha minoritetsversjonen.

Faglig ansvar for opplæringen er ICDP-trenerne Lars Meek Hansen og Kjersti Blomsø Olsen

Ønske om deltakelse sendes til familievernkontoret.kristiansund@bufetat.no

Kontaktperson for informasjon:

Kjersti Blomsø Olsen, ICDP-koordinator for Bufetat region midt tlf 46617480

Larvik

Larvik kommune arrangerer veilederopplæring.

Den teoretiske opplæringen foregår

 • Mandag 21. – tirsdag 22. oktober 2019 kl. 08.30.-15.00.
 • Mandag 18. -tirsdag 19. november 2019 kl. 08.30.-15.00.
 • Mandag 6. -tirsdag 7. januar 2020 kl. 08.30.15.00.

Alle samlinger er obligatoriske. For å bli sertifisert som ICDP-veileder må man etter opplæringen starte et selvtreningsprosjekt der man to og to holder foreldreveiledningsgruppe.

Opplæringen vil foregå i Sachnowitzvei 12, i kantinerommet i 3.etg.

Kontaktpersoner for mer informasjon:

Mehdiya Mikail Sersoy
Tlf.: 952 48 386

Trine Nordrum
Tlf.: 459 19 790

 

Molde

Molde kommune arrangerer ICDP veilederopplæring

Den teoretiske opplæringen foregår

 • Torsdag 19. – fredag 20. september 2019 kl. 08.30.-15.30.
 • Mandag 28. – tirsdag 29. oktober 2019 kl. 08.30.-15.30.
 • Torsdag 5. – fredag 6. desember 2019 kl. 08.30.-15.30.

Veiledningsdager i januar -mars 2020. Datoer kommer senere.

Alle samlinger er obligatoriske. For å bli sertifisert som ICDP-veileder må man etter opplæringen starte et selvtreningsprosjekt der man to og to holder foreldreveiledningsgruppe.

Opplæringen vil foregå: Informasjon gis av kontaktpersonene.

Kontaktperson for informasjon:

Margrethe Hatlen, Molde kommune.

Tlf.: 481 41 206

Oslo

Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo arrangerer ICDP veilederopplæring.

Den teoretiske opplæringen foregår:

 • Onsdag 30. – torsdag 31. oktober 2019 kl. 09.30. – 16.00.
 • Torsdag 5. – fredag 6.desember 2019 kl. 09.30. - 16.00.
 • Torsdag 16. – fredag 17.januar 2019 kl. 09.30. – 16.00.

Alle samlinger er obligatoriske. For å bli sertifisert som ICDP- veileder må man etter opplæringen starte et selvtreningsprosjekt der man to og to holder foreldreveiledningsgruppe.

Opplæringen vil foregå: SeFI, Hagegata 23. ved Tøyen torg.

Kontaktpersoner for informasjon:

Mojgan Saharkhiz, ICDP-koordinator.

Tlf.: 481 69 846 eller 995 67 828

Jill Figenschauprogramrådgiver introduksjonsprogrammet ICDP-koordinator.

Tlf.: 948 56 751

 

Tinn

Tinn kommune og Bufetat arrangerer ICDP veilederopplæring – minoritetsversjonen og standardversjonen.

Den teoretiske opplæringen foregår

 • Onsdag12. – torsdag 13.juni 2019 kl. 09.00. – 15.00.
 • Onsdag 21. – torsdag 22.august 2019 kl. 09.00. - 15.00.
 • Mandag 23. – tirsdag 24. september 2019 kl. 09 - 15.00.

Høsten 2019 er det foreldregrupper og veiledningsdager.

Faglig ansvar for opplæringen: ICDP-trener Atnaf Berhanu og ICDP-seniortrener Elsa Døhlie.

Opplæringen vil foregå på Rjukan, Sam Eydesgate 101(barnevernstjenesten).

Påmeldingsfrist er 01.05.2019. Påmeldingen er løpende.

Ønske om deltakelse sendes til tonje.byholt@tinn.kommune.no eller icdp@bufetat.no.

Kontaktperson for informasjon:

Tomas Hemstad, ICDP-koordinator for Bufetat region sør, tel. 46618334

Tonje Byholt, barnevernstjenesten i Tinn kommune, tel. 995 67 828

Tromsø

Tromsø kommune arrangerer ICDP veilederopplæring.

Den teoretiske opplæringen foregår:

 • Torsdag 17. – fredag 18. oktober 2019
 • Torsdag 28. – fredag 29. november 2019
 • Torsdag 16. – fredag 17. januar 2020

Veiledningsdag 1: 21.februar 2020
Veiledningsdag 2: 20.mars (evt. 24. april) 2020

Alle samlinger er obligatoriske. For å bli sertifisert som ICDP- veileder må man etter opplæringen starte et selvtreningsprosjekt der man to og to holder foreldreveiledningsgruppe.

Sted for opplæringen: Informasjon gis av kontaktpersonene.

Kontaktpersoner for informasjon:

Wenche Figenschow

Tlf.: 995 05 975

Tina Berntsen Hole

Trondheim

Familievernkontoret i Trondheim planlegger ICDP veilederopplæring.

Oppstart høsten 2019, datoer kommer.

Opplæringen vil sannsynligvis foregå i Trondheim

Kontaktperson for informasjon:

Liv Nygård, Familievernkontoret i Trondheim

Tlf.: 479 77 808

Ålesund

Ålesund kommune arrangerer  ICDP veilederopplæring .

Tid og sted: 24.og 25. september kl. 09.00-15.00 på rom 211 på Ålesund voksenopplæring.

Informasjon om kurset:

Kursmateriell: Du vil få utdelt håndboka for ICDP-veiledere på kurset. NB! Denne er kun til bruk for ICDP-veiledere og er ikke tillatt å dele ut til andre.

På første kursdag får du også en perm med lysarkene vi skal gå igjennom, samt diverse materiell. Lysarkene får du også tilsendt på e-post.

Samlingene: 3 samlinger á 2 dager; to samlinger høsten 2019, og en samling vinteren 2020 (info kommer senere). Kurset er gratis.

Kontaktpersoner for mer informasjon:

Janniche Tørlen, Ålesund kommune
Janita Flem Tomren, Ålesund kommune

 

ICDP i introduksjonsprogrammet

Bufdir tilbyr i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) veilederopplæring for ansatte i introduksjonsprogrammet for kommuner som ønsker å bruke International Child Development Programme (ICDP) som metode for å veilede foreldre. Opplæringen tilbys som ledd i tiltak 4 i Regjeringens strategi En god barndom varer livet ut, som anbefaler at kommunene benytter foreldreveiledningsprogram som ICDP i introduksjonsprogrammet. Målsettingen med strategien er å forebygge vold, både på kort og lang sikt. 

ICDP i krisesenter

Bufdir har fått tildelt midler av Justis- og beredskapsdepartementet for å tilpasse og prøve ut International Child Development Programme (ICDP) som metode for veiledning av foreldre i krisesentre. Målsettingen er å forebygge vold, både på kort og lang sikt gjennom å hjelpe foreldrene til bedre samspill med barna sine.

Oslo

For krisentre over hele landet - standardversjonen.

Påmelding og kontaktperson Ragnhild Risholm i Spisskompetansemiljø forebygging og familiestøtte, Bufetat.