Her finner du en oversikt over opplæring for fagpersoner fra Program for foreldreveiledning. Oversikten oppdateres fortløpende.

Veilederopplæring  

Asker

Invitasjon til veilederopplæring i ICDP 2020.

Tid og sted for opplæringen:

 • Torsdag 15/10-20 og fredag 16/10 kl. 09-15
 • Torsdag 29/10-20 og fredag 30/10 kl. 09-15
 • Torsdag 12/11-20 og fredag 13/11 kl. 09-15 for minoritetsvarianten

Vi møtes i Asker sentrum på Skysstasjonen 11, møterom hos Barne- og Familietjenesten i 3. etasje. Inngangen er ved siden av Rema, som ligger ved togstasjonen.

Kostnader:

Opplæringen er gratis og det serveres gratis lunsj. Utgifter til reise må deltagerne dekke selv.

Ansvarlig arrangør, påmelding og eventuelle spørsmål:

Oslo og Asker kommune samarbeider om opplæringen og faglig ansvarlige er ICDP-trener Eli Østberg Baardseth og ICDP-trenerkandidat Hege Sørmo.

Frist for påmelding:

Påmelding må sendes til en av de overnevnte innen 4/9-20. Det er begrenset antall plasser. Les mer om ICDP.

Bærum

Invitasjon til veilederopplæring i ICDP

Tid og sted for opplæringen:

 • 02.-03. september 2020
 • 07.-08. oktober 2020
 • 04.-05. november 2020

Undervisningen vil foregå på Thon Hotel Sandvika.

Kostnader:

Opplæringen er gratis og det serveres gratis lunsj. Utgifter til reise må deltagerne dekke selv.

Ansvarlig arrangør, påmelding og eventuelle spørsmål:

Bufetat region øst står ansvarlig for opplæringen og faglig ansvarlige er ICDP-trener Inger Olaug Nordstad og ICDP-trener Halimo Ali.

Frist for påmelding:

Påmelding må sendes til en av de overnevnte snarest. Det er begrenset antall plasser. Les mer om ICDP.

Drammen

Drammen kommune arrangerer veilederopplæring. Det er plass til ca. 20 deltakere på opplæringen.

Sted for samlingen vil være Arena Fjell, Laurits Grønlandvei 21, 3035 Drammen.

 • 12.-13. januar
 • 9.-10. februar
 • 2.- 3. mars

Tidspunkt for hver samling: Alle dager fra kl. 09.00 – 15.00

Kostnader: Opplæringen er gratis for deltakerne. Det serveres lunsj.

Faglig ansvar for opplæringen:

ICDP-trener Karianne Nguyen Knudsen og ICDP-trener Stein Roness, tlf 466 18 337.

Våren 2021 skal deltakerne gjennomføre selvtreningsgrupper og delta på veiledningsdagene.

Opplæringen skjer et i samarbeid mellom Bufetat v/Familievernkontorene Drammen – Kongsberg og Drammen kommune v/knutepunkt Strømsø/Fjell (kontakt Anne Wøien, tlf 454 19 096). 

ICDP er et sensitiviseringsprogram, og det legges derfor opp til mye egen aktivitet fra deltagerne både på opplæringsdagene og med hjemmeoppgaver mellom samlingene. Dette er en del av sertifiseringskravene, men aller viktigst er dette for at den enkelte skal få fullt utbytte av opplæringen. Etter endt opplæring, er det ønskelig at sertifiserte veiledere deltar på årlige nettverkssamlinger.

Les mer informasjon om ICDP.

Foreldrehverdag.no er Bufdir sin nye nettressurs for foreldre som bygger på ICDP.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Påmelding snarest mulig og senest innen: 1. desember. Lenke til påmelding.

Fredrikstad

ICDP veilederopplæring, Fredrikstad.

 • Samling 4. og 5. november 2020
 • Samling 3. og 4. desember 2020
 • Samling 14. og 15. januar 2021

Opplæringen vil foregå på Quality hotel Fredrikstad, Nygata 2 - 6, 1607 Fredrikstad

Opplæringen er gratis og det serveres gratis lunsj. Utgifter til reise og evt. opphold må deltagerne dekke selv.

Bufetat region øst står ansvarlig for opplæringen og faglig ansvarlige er ICDP-trener Atnaf Berhanu og ICDP-trener Dragana Tosinovic.

Påmelding til: Familievernkontoret Otta, SKF e-mail: kf.otta@bufetat.no

Grimstad og Arendal

Grimstad kommune inviterer til veilederopplæring i ICDP.

Sted for opplæringen er ikke endelig bestemt, men blir holdt sentralt i Arendal eller Grimstad på følgende dager:

 • Onsdag 20. og torsdag 21. januar
 • Onsdag 3. og torsdag 4. februar
 • Onsdag 17. og torsdag 18. februar

Tidspunkt for hver samling:

 • Første dag kl. 09-15
 • Andre dag kl. 09-15

Kostnader:

Opplæringen er gratis for deltakerne. Det serveres lunsj.

Faglig ansvar for opplæringen:

ICDP-trener Sonja Kolstad Lie og ICDP-trener Hanne Johnsen.

Våren 2021 skal deltakerne gjennomføre selvtreningsgrupper og delta på veiledningsdagene.

Opplæringen skjer et i samarbeid mellom Bufetat, Familievernkontoret i Arendal og Grimstad kommune.

ICDP er et sensitiviseringsprogram, og det legges derfor opp til mye egen aktivitet fra deltagerne både på opplæringsdagene og med hjemmeoppgaver mellom samlingene. Dette er en del av sertifiseringskravene, men aller viktigst er dette for at den enkelte skal få fullt utbytte av opplæringen. Etter endt opplæring, er det ønskelig at sertifiserte veiledere deltar på årlige nettverkssamlinger.

Mer informasjon om ICDP finner du her.

Foreldrehverdag.no - Bufdir sin nye nettressurs for foreldre som bygger på ICDP, finner du her.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Påmelding snarest mulig fra denne lenken og senest innen: 1. desember. 

Kontaktpersoner:

Hanne Johnsen, familieterapeut, Familiesenteret Grimstad kommune. Tlf: 37250615

Sonja Kolstad Lie familieterapeut, Familiekontoret i Arendal. Tlf: 37005780.

Stein Roness, ICDP-koordinator for Bufetat region sør. Tlf.: 466 18 337.

Eidsvoll

Eidsvoll kommune inviterer til veilederopplæring i foreldreveiledningsprogrammet ICDP på Badet i Eidsvoll.

Du som jobber med barn, ungdom og/ eller foreldre enten på skole, barnehage, helsestasjon, barnevern, flyktningtjenesten, voksenopplæring

eller andre steder har nå muligheten til å bli sertifisert som veileder i ICDP gjennom veilederopplæringen som starter på Øvre Romerike i høst.

Dette er et tilbud om å delta både i standardvarianten og i minoritetsvarianten av ICDP. Det er seks dager teori fordelt på tre bolker (se nedenfor).

Deretter skal deltakerne ha en egen gruppe sammen med en eller to andre, for foreldre/omsorgspersoner. Team kan settes sammen på tvers av virksomheter og kommuner.

Underveis blir det veiledning sammen med de andre deltakerne på veilederopplæringen i løpet av våren 2021.

 • Kurs: ICDP veilederopplæring Standard- og Minoritetsvarianten
 • Sted: Badet Kulturtun, Eidsvoll (Nikolaj-salen)
 • Tid: 09:00 – 14:00

Teoriopplæring:

 • 16. og 19. oktober
 • 30.november og 1. desember
 • 20. og 21. januar 2021

ICDP kan være en del av introduksjonsprogrammet for alle foreldre som har barn i alderen 0-18 år, men kan også tilbys andre foreldre, både til minoritetsspråklige og til norske.

For påmelding eller mer informasjon ta kontakt med en av kontaktpersonene under. Påmelding innen 1.oktober.

Flyktningkonsulent Aud Randi Rydland. Tlf: 40407600

Fagansvarlig Merethe Kvernrød, avd. arbeid og integrering NAV Nannestad NAV Eidsvoll. Tlf: 55 55 33 33 /401 05 961

Kristiansand (S)

Veilederopplæring i Kristiansand har startet opp.

Sted for opplæringen: Rådhuset, Kristiansand sentrum

Datoer for opplæringen:

 • 8. – 9. oktober 2020
 • 12. -13. november 2020
 • 10.-11. desember 2020

Veiledningsdagene er i ikke fastlagt enda.

Kontaktperson: Tone Langeland, ICDP koordinator Kristiansand kommune.

Namsos

Veilederopplæring i Namsos har startet opp.

Datoer for opplæringen:

 • 27.-28. oktober 2020
 • 24.-25. november 2020
 • 10.-11. desember 2020

Veiledningsdagene er i ikke fastlagt enda.

Faglig ansvar for opplæringen er Kjersti Blomsø Olsen ICDP-koordinator for Bufetat region Midt-Norge, tlf 46617480.

Trondheim

Familievernkontoret i Trondheim arrangerer ICDP veilederopplæring – minoritetsversjonen og standardversjonen.

Den teoretiske opplæringa foregår over 6 opplæringsdager

Alle samlinger er obligatoriske. For å bli sertifisert som ICDP-veileder må man etter opplæringsdagene starte et selvtreningsprosjekt der man to og to holder foreldreveiledningsgruppe. Dette skjer våren 2021.

I tillegg kommer to veiledningsdager våren 2021, og en tredje dag for de som skal ha minoritetsversjonen.

Faglig ansvarlig for opplæringa er ICDP-trenerne Gunn Elin Hansen og Liv Nygård.

Ønske om deltakelse sendes til familievernkontoret.i.trondheim@bufetat.no.

Kontaktperson for informasjon:

Liv Nygård, ICDP-trener, e-post Liv.Nygard@bufetat.no, telefon 479 77 808.

 

ICDP i introduksjonsprogrammet

Bufdir tilbyr i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) veilederopplæring for ansatte i introduksjonsprogrammet for kommuner som ønsker å bruke International Child Development Programme (ICDP) som metode for å veilede foreldre. Opplæringen tilbys som ledd i tiltak 4 i Regjeringens strategi En god barndom varer livet ut, som anbefaler at kommunene benytter foreldreveiledningsprogram som ICDP i introduksjonsprogrammet. Målsettingen med strategien er å forebygge vold, både på kort og lang sikt. 

ICDP i krisesenter

Bufdir har fått tildelt midler av Justis- og beredskapsdepartementet for å tilpasse og prøve ut International Child Development Programme (ICDP) som metode for veiledning av foreldre i krisesentre. Målsettingen er å forebygge vold, både på kort og lang sikt gjennom å hjelpe foreldrene til bedre samspill med barna sine.

Oslo

For krisentre over hele landet - standardversjonen.

Påmelding og kontaktperson Ragnhild Risholm i Spisskompetansemiljø forebygging og familiestøtte, Bufetat.