Nytt samarbeid: Helga Flatland og Helene Uri har skrevet noveller fra familievernkontorene. Med dette samarbeidet ønsker Bufdir å vise at det er hjelp å få når du trenger det, gjennom viktige fortellinger fra norsk familieliv. 

NovelleforsideHold.JPG

– Mange familier med høyt konfliktnivå mellom foreldrene kan få god hjelp hos familievernet. 

Vedvarende høyt konfliktnivå i familien hemmer barns utvikling og kan skade barnet. Gjennom historier som litterært beskriver krevende, men normale situasjoner, ønsker vi å vise familielivet og hvordan familievernet kan hjelpe. Det er ikke alle som vet om det gode tilbudet som familievernet er. Vi håper at fortellingene kan nå bredt ut, så enda flere tar kontakt med familievernet før problemene vokser seg altfor store, sier divisjonsdirektør Wenche Mobråten i Bufdir.
 
Flere familievernkontor melder om økt pågang denne høsten. Hjemmekontor og permitteringer kan sette familier i krevende situasjoner som utløser sterke følelser og øker konfliktnivået

Hentet inspirasjon fra virkeligheten

Forfatterne har latt seg inspirere av historier fra virkeligheten når de har skrevet sine fiktive noveller. Flere par og terapeuter ved familievernkontorene har blitt intervjuet om sine historier og opplevelser fra familielivet.

Helene Uri har skrevet to noveller fra familievernkontorene.
– Alle forfattere ønsker å skrive litteratur som betyr noe, som gjør en forskjell. Å skrive tekst som har utgangspunkt i virkelige historier fra vanlige menneskers liv, og som skal brukes, var nytt for meg. Dette er et fint og meningsfylt arbeid, sier hun.

Novellene er gratis og ligger på familievernet.no.

Fakta

Dette er familievernet:

  • Gratis, offentlig tilbud til familier som strever
  • Ingen henvisning er nødvendig
  • Terapeutene har taushetsplikt
  • Tilbyr kurs, terapi og mekling
  • Familievernet styres av Bufetat
  • Finn nærmeste kontor på familievernet.no

Helene Uri

Om Helene Uri:

Forfatter, språkviter og professor II ved Norsk barnebokinstitutt. Helene har utgitt både faglitteratur, barne- og ungdomsbøker og romaner for voksne. Hun har mottatt Brageprisen, Kulturdepartementets pris og Riksmålsprisen.

 

HelgaFlatlandPortrett.jpg
Om Helga Flatland:

Prisvinnende forfatter som blant annet har vunnet Tarjei Vesaas debutantpris, Ungdommens kritikerpris og Aschehougs debutantpris.

 

For pressehenvendelser, ta kontakt med:

Ingvill E. Meltvedt, seniorrådgiver kommunikasjon