Fokus på familien 01/2020 2020-03-17

Hilde A. Aamodt, Lennart Lorås: Leder
Martin Skriver, Lene Gundersen Meier: Kritik af Feedback Informed Treatment
Maiken Fjelkegård, Yvonne von Hausswolff-Juhlin, Else Marie Olsen: Hur påverkar involvering av familjen heldygnsbehandling av barn och tonåringar med restriktiv ätstörning?
Frode Thorsell Pedersen: Individuelle begrensninger og relasjonelle muligheter – autismespekterforstyrrelser, parforhold og parterapi
Søren Hertz: Åbent brev til redaktionen og involverede fagfæller – om videnskab, etik og redelighed
Rolf Sundet: Halvard Vike og Heidi Haukelien: Forventningens kraft. Psykoterapi og kulturelle kontekster ved Modum Bad
Gustaf Berglund: Maria Moody Källberg, Karin Hedberg Eriksson, Maria Ström Barbro Tenerz: Engagerande nätverksmöten

Hilde A. Aamodt, Lennart Lorås: Leder
Martin Skriver, Lene Gundersen Meier: Kritik af Feedback Informed Treatment
Maiken Fjelkegård, Yvonne von Hausswolff-Juhlin, Else Marie Olsen: Hur påverkar involvering av familjen heldygnsbehandling av barn och tonåringar med restriktiv ätstörning?
Frode Thorsell Pedersen: Individuelle begrensninger og relasjonelle muligheter – autismespekterforstyrrelser, parforhold og parterapi
Søren Hertz: Åbent brev til redaktionen og involverede fagfæller – om videnskab, etik og redelighed
Rolf Sundet: Halvard Vike og Heidi Haukelien: Forventningens kraft. Psykoterapi og kulturelle kontekster ved Modum Bad
Gustaf Berglund: Maria Moody Källberg, Karin Hedberg Eriksson, Maria Ström Barbro Tenerz: Engagerande nätverksmöten

Vis mer om Fokus på familien

Nordisk sosialt arbeid 03-04/2008 2009-03-31

Irene Roivainen: From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Catharina Juul Kristensen: Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige
Kirsi Gnther, Suvi Raitakari: Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Trine Natasja Sindahl: Anonym chatrådgivning af børn og unge
Sven Hessle: Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Eva Hallum: Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Maria Appel Nissen, Margit Harder: Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
Jhannes Miskar: Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Bokomtaler

Irene Roivainen: From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Catharina Juul Kristensen: Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige
Kirsi Gnther, Suvi Raitakari: Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Trine Natasja Sindahl: Anonym chatrådgivning af børn og unge
Sven Hessle: Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Eva Hallum: Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Maria Appel Nissen, Margit Harder: Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
Jhannes Miskar: Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Bokomtaler

Vis mer om Nordisk sosialt arbeid

Norsk sosiologisk tidsskrift 02/2020 2020-03-27

Jan Frode Haugseth: Ungdommens idealer
Jan Ove Tangen: Politikk og metaforikk – dekonstruksjon og konstruksjon av norsk idrettspolitikk
Helga Eggebø: Kollektiv kvalitativ analyse

Jan Frode Haugseth: Ungdommens idealer
Jan Ove Tangen: Politikk og metaforikk – dekonstruksjon og konstruksjon av norsk idrettspolitikk
Helga Eggebø: Kollektiv kvalitativ analyse

Vis mer om Norsk sosiologisk tidsskrift

Rus & samfunn 06/2016 2016-12-19

Astrid Renland: Leder
Sidsel Skotland: En organisasjon for mangfoldet
Sidsel Skotland: Frykter for Rusfagsbiblioteket
Laila Sandvold MacDonald: - Vondt å høre barneombudets ord
Trine Solberg: Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
Kort sagt
Hans Olav Fekjær: Er avhengighet en hjernesykdom?
Julius Von Wright: Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Kristian Meisingset: Rusforskning: Big-data og genetikk
Astrid Renland: LAR om Lar
Sidsel Skotland: Reguleringsliberaleren
Forskning i farta
Kenneth Haugjord, Anne Wivestad: Vår digitale verden
Cathrine Bjelland, Anja Kristin Solheim Skar, Malin Rørendal: Hasjavvenning på mobilen
Kristian Meisingset: - Må rydde opp
Laila Sandvold MacDonald: Enquête: 5 om digital rusbehandling
Henrik Hay Nielsen: Markens grøde
Astrid Renland: Stoffbrukere og medier
Ole Martin Larsen: «Støt Christiania - køb din hash andre steder»

Astrid Renland: Leder
Sidsel Skotland: En organisasjon for mangfoldet
Sidsel Skotland: Frykter for Rusfagsbiblioteket
Laila Sandvold MacDonald: - Vondt å høre barneombudets ord
Trine Solberg: Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
Kort sagt
Hans Olav Fekjær: Er avhengighet en hjernesykdom?
Julius Von Wright: Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Kristian Meisingset: Rusforskning: Big-data og genetikk
Astrid Renland: LAR om Lar
Sidsel Skotland: Reguleringsliberaleren
Forskning i farta
Kenneth Haugjord, Anne Wivestad: Vår digitale verden
Cathrine Bjelland, Anja Kristin Solheim Skar, Malin Rørendal: Hasjavvenning på mobilen
Kristian Meisingset: - Må rydde opp
Laila Sandvold MacDonald: Enquête: 5 om digital rusbehandling
Henrik Hay Nielsen: Markens grøde
Astrid Renland: Stoffbrukere og medier
Ole Martin Larsen: «Støt Christiania - køb din hash andre steder»

Vis mer om Rus & Samfunn

Tidsskrift for kjønnsforskning 01/2020 2020-03-29

Kjære leser
Ulla-Britt Lilleaas, Dag Ellingsen, Beate Sløk-Andersen: Humorens tvetydige funksjon
Mona Bråten: Seksuell trakassering i ulike deler av arbeidslivet i lys av #metoo
Kjersti Fjørtoft: Fra hverdagspraksis til strukturell urettferdighet
Hege Dypedokk Johnsen: Mellom barken og huden
Cathrine Holst: Fra Helga Hernes til #metoo
May-Len Skilbrei: Når retten ikke gir rett, eller ikke gir rett nok
Karin Widerberg: Fra #metoo til sex i arbeid(et)
Helene Jesnes: Anette Borchorst og Lise Rolandsen Agustín: Seksuel chikane på arbejdspladsen: Faglige, politiske og retlige spor
Anne Hege Grung: Anja Sletteland og Hannah Helseth: Det jeg skulle sagt. Håndbok mot seksuell trakassering
Solveig Bergman: Marianne Inéz Lien og Jørgen Lorentzen: Men’s experiences of violence in intimate relationships
Janneke van der Ros: Hanne Marie Johansen: Skeive linjer i norsk historie frå norrøn tid til i dag

Kjære leser
Ulla-Britt Lilleaas, Dag Ellingsen, Beate Sløk-Andersen: Humorens tvetydige funksjon
Mona Bråten: Seksuell trakassering i ulike deler av arbeidslivet i lys av #metoo
Kjersti Fjørtoft: Fra hverdagspraksis til strukturell urettferdighet
Hege Dypedokk Johnsen: Mellom barken og huden
Cathrine Holst: Fra Helga Hernes til #metoo
May-Len Skilbrei: Når retten ikke gir rett, eller ikke gir rett nok
Karin Widerberg: Fra #metoo til sex i arbeid(et)
Helene Jesnes: Anette Borchorst og Lise Rolandsen Agustín: Seksuel chikane på arbejdspladsen: Faglige, politiske og retlige spor
Anne Hege Grung: Anja Sletteland og Hannah Helseth: Det jeg skulle sagt. Håndbok mot seksuell trakassering
Solveig Bergman: Marianne Inéz Lien og Jørgen Lorentzen: Men’s experiences of violence in intimate relationships
Janneke van der Ros: Hanne Marie Johansen: Skeive linjer i norsk historie frå norrøn tid til i dag

Vis mer om Tidsskrift for kjønnsforskning

Tidsskrift for psykisk helsearbeid 01/2020 2020-03-12

Rita Sørly: På broen
Arne Kristian Henriksen, Astrid Reitan-Gjersøe, Espen Bjerke: Hva påvirker tilgang til helsehjelp?
Esben Olesen: Tvangsbruk i barne- og ungdomspsykiatrien. En kunnskapsoppsummering
Hilde N. Nymoen: Jakten på endringssnakket – hvordan integrere Motiverende intervju i klinisk praksis
Anne Eriksen Hammer: Erfaringskonsulenter: et alibi for tjenestene?
Birgit Valla: Det psykiske helsefeltet er på avveie, men vi kan få det på rett spor
Solveig Bartun Rob: Planlegging av recoveryprosesser under innleggelse
Sigrid Ramdal: En henvisnings utrolige reise
Akiah Astral Ottesen Berg: Absurditeten i kontroll-byråkrati – eller når man går seg vill i seg selv
Morten Brodahl: Er det mulig å overføre Portugals narkotikapolitikk til Norge?
Trine Pettersen: Line Top Abildtrup og Pernille Mørch Jensen: Stof til eftertanker: om rusmilder, medicin og alt det andet i Orion (2. utgave)

Rita Sørly: På broen
Arne Kristian Henriksen, Astrid Reitan-Gjersøe, Espen Bjerke: Hva påvirker tilgang til helsehjelp?
Esben Olesen: Tvangsbruk i barne- og ungdomspsykiatrien. En kunnskapsoppsummering
Hilde N. Nymoen: Jakten på endringssnakket – hvordan integrere Motiverende intervju i klinisk praksis
Anne Eriksen Hammer: Erfaringskonsulenter: et alibi for tjenestene?
Birgit Valla: Det psykiske helsefeltet er på avveie, men vi kan få det på rett spor
Solveig Bartun Rob: Planlegging av recoveryprosesser under innleggelse
Sigrid Ramdal: En henvisnings utrolige reise
Akiah Astral Ottesen Berg: Absurditeten i kontroll-byråkrati – eller når man går seg vill i seg selv
Morten Brodahl: Er det mulig å overføre Portugals narkotikapolitikk til Norge?
Trine Pettersen: Line Top Abildtrup og Pernille Mørch Jensen: Stof til eftertanker: om rusmilder, medicin og alt det andet i Orion (2. utgave)

Vis mer om Tidsskrift for psykisk helsearbeid

Tidsskrift for samfunnsforskning 02/2020 2020-04-22

Per Selle, Anne Julie Semb, Kristin Strømsnes: Urbanisering av det samiske elektoratet: en fremvoksende skillelinje i den moderne samepolitikken?
Hege Stein Helland, Siri Hansen Pedersen, Marit Skivenes: Adopsjon eller offentlig omsorg? En studie av befolkningens syn på adopsjon som tiltak i barnevernet
Gunnar Smeby, Emil André Røyrvik: Bitt av reformbasillen
Atle Møen: Eit sosiologisk perspektiv på evolusjonen
Bjørn-Tore Blindheim: Organisasjon som sammensatt orden
Bodil Maria Pedersen, Inge Henningsen: Kristin Skjørten, Elisiv Bakketeig, Margunn Bjørnholt og Svein Mossige (red.): Vold i nære relationer – Forståelser, konsekvenser og tiltak
Øyvind Stiansen: Silje Synnøve Lyder Hermansen: Lær deg R. En innføring i statistikkprogrammets muligheter

Per Selle, Anne Julie Semb, Kristin Strømsnes: Urbanisering av det samiske elektoratet: en fremvoksende skillelinje i den moderne samepolitikken?
Hege Stein Helland, Siri Hansen Pedersen, Marit Skivenes: Adopsjon eller offentlig omsorg? En studie av befolkningens syn på adopsjon som tiltak i barnevernet
Gunnar Smeby, Emil André Røyrvik: Bitt av reformbasillen
Atle Møen: Eit sosiologisk perspektiv på evolusjonen
Bjørn-Tore Blindheim: Organisasjon som sammensatt orden
Bodil Maria Pedersen, Inge Henningsen: Kristin Skjørten, Elisiv Bakketeig, Margunn Bjørnholt og Svein Mossige (red.): Vold i nære relationer – Forståelser, konsekvenser og tiltak
Øyvind Stiansen: Silje Synnøve Lyder Hermansen: Lær deg R. En innføring i statistikkprogrammets muligheter

Vis mer om Tidsskrift for samfunnsforskning

Tidsskriftet Norges Barnevern 01/2020 2020-04-02

Reidun Follesø: Leder
Ann Kristin Larsgaard, Vibeke Krane, Hilde Larsen Damsgaard: Brikke eller aktør og samskaper?
Martine Bjelland, Daniele Evelin Alves: Bruk av bilder i intervjuer med barn
Reidunn Håøy Nygård, Merete Saus: Familieråd – metodetilpassing til samisk sosialt arbeid
Sondre Solheim Langedal, Ragnhild Bjørknes: Forsvarleg bruk av telefontolking i barnevernet?
Jorunn Vindegg, Hafdis Einarsson, Tor Slettebø: Nekrolog

Reidun Follesø: Leder
Ann Kristin Larsgaard, Vibeke Krane, Hilde Larsen Damsgaard: Brikke eller aktør og samskaper?
Martine Bjelland, Daniele Evelin Alves: Bruk av bilder i intervjuer med barn
Reidunn Håøy Nygård, Merete Saus: Familieråd – metodetilpassing til samisk sosialt arbeid
Sondre Solheim Langedal, Ragnhild Bjørknes: Forsvarleg bruk av telefontolking i barnevernet?
Jorunn Vindegg, Hafdis Einarsson, Tor Slettebø: Nekrolog

Vis mer om Tidsskriftet Norges barnevern
Kontakt oss:bibliotek@bufdir.no