Fokus på familien 2017 Nr 02 2017-05-30

Leder nr. 2 2017
Mangfold og tvetydighet i iransk barneoppdragelse
Narrative Therapy-Informed Relational Interviewing - Emotionally Preparing Conflicted Couple Relationships for Possible Re-unification, Separation, Mediation, and Family Courtrooms
Samarbeid, brukermedvirkning og kvalitet i psykisk helsevern for barn og unge - En tekstanalyse av «Veileder for poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge»
The Era of Emergency Relocation - A Transcontextual Perspective
Veiledning som jordmorkunst

Leder nr. 2 2017
Mangfold og tvetydighet i iransk barneoppdragelse
Narrative Therapy-Informed Relational Interviewing - Emotionally Preparing Conflicted Couple Relationships for Possible Re-unification, Separation, Mediation, and Family Courtrooms
Samarbeid, brukermedvirkning og kvalitet i psykisk helsevern for barn og unge - En tekstanalyse av «Veileder for poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge»
The Era of Emergency Relocation - A Transcontextual Perspective
Veiledning som jordmorkunst

Vis mer om Fokus på familien

Nordisk sosialt arbeid 2008 Nr 03-04 2009-03-31

From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige
Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Anonym chatrådgivning af børn og unge
Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Bokomtaler

From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige
Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Anonym chatrådgivning af børn og unge
Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Bokomtaler

Vis mer om Nordisk sosialt arbeid

Rus & samfunn 2016 Nr 06 2016-12-19

Leder
En organisasjon for mangfoldet
Frykter for Rusfagsbiblioteket
- Vondt å høre barneombudets ord
Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
Kort sagt
Er avhengighet en hjernesykdom?
Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Rusforskning: Big-data og genetikk
LAR om Lar
Reguleringsliberaleren
Forskning i farta
Vår digitale verden
Hasjavvenning på mobilen
- Må rydde opp
Enquête: 5 om digital rusbehandling
Markens grøde
Stoffbrukere og medier
«Støt Christiania - køb din hash andre steder»

Leder
En organisasjon for mangfoldet
Frykter for Rusfagsbiblioteket
- Vondt å høre barneombudets ord
Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
Kort sagt
Er avhengighet en hjernesykdom?
Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Rusforskning: Big-data og genetikk
LAR om Lar
Reguleringsliberaleren
Forskning i farta
Vår digitale verden
Hasjavvenning på mobilen
- Må rydde opp
Enquête: 5 om digital rusbehandling
Markens grøde
Stoffbrukere og medier
«Støt Christiania - køb din hash andre steder»

Vis mer om Rus & Samfunn

Sosiologisk tidsskrift 2016 Nr 04 2016-11-16

Nye tider – nytt tidsskrift
Pressens biologisering av ADHD
Fra Castberg til Solberg: Aleneforsørgernes vekst og fall i norsk sosialpolitikk
Dolezals rase – uten en dråpe blod - Om rase som folkelig og analytisk kategori
Genetikk, mening og den sosiale handling
Steen Juul Hansen (red): Professionelle i velferdsstaten
Julia Orupabo: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber
Sosiologisk Tidsskrift takker referees 2015-2016

Nye tider – nytt tidsskrift
Pressens biologisering av ADHD
Fra Castberg til Solberg: Aleneforsørgernes vekst og fall i norsk sosialpolitikk
Dolezals rase – uten en dråpe blod - Om rase som folkelig og analytisk kategori
Genetikk, mening og den sosiale handling
Steen Juul Hansen (red): Professionelle i velferdsstaten
Julia Orupabo: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber
Sosiologisk Tidsskrift takker referees 2015-2016

Vis mer om Sosiologisk tidsskrift

Tidsskrift for kjønnsforskning 2017 Nr 02 2017-09-07

Det er ikke slut, før den fede dame taber sig
Kjære leser
Magnhild Folkvord: Betzy Kjelsberg. Feminist og brubyggjar
Seksuelt samtykke og narrativ virkelighet i kinky erotisk fiksjon
Smerte – i et relationelt og socialt perspektiv

Det er ikke slut, før den fede dame taber sig
Kjære leser
Magnhild Folkvord: Betzy Kjelsberg. Feminist og brubyggjar
Seksuelt samtykke og narrativ virkelighet i kinky erotisk fiksjon
Smerte – i et relationelt og socialt perspektiv

Vis mer om Tidsskrift for kjønnsforskning

Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2017 Nr 03 2017-09-20

Å finne en mening med alt
Diagnosen. Og mennesket
En ny start i livet med natur- og gårdsaktiviteter
Faglig frihet og uklare rammer
Hvordan reagerer små samiske lokalmiljøer når kvinner forteller om seksuelle overgrep?
Leder
Nettverkets betydning etter seksuelle overgrep
To til tango – men hvilke to?
«Vi møtes på tvers og ser hva vi kan få til sammen»

Å finne en mening med alt
Diagnosen. Og mennesket
En ny start i livet med natur- og gårdsaktiviteter
Faglig frihet og uklare rammer
Hvordan reagerer små samiske lokalmiljøer når kvinner forteller om seksuelle overgrep?
Leder
Nettverkets betydning etter seksuelle overgrep
To til tango – men hvilke to?
«Vi møtes på tvers og ser hva vi kan få til sammen»

Vis mer om Tidsskrift for psykisk helsearbeid

Tidsskrift for samfunnsforskning 2017 Nr 03 2017-08-31

Betydningen av sosial bakgrunn for kjønnsdeling i høyere utdanning
Margaretha Järvinen & Nanna Mik-Meyer (red.): Kvalitativ analyse. Syv traditioner
Mindre spesialisering med fedrekvote?
Respons til Tor Bjørklund
Rune Ervik, Nanna Kildal & Even Nilssen (red.): New Contractualism in European Welfare State Policies
Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.): Ulik likestilling i arbeidslivet
Utviklingen i synet på innvandrere og innvandring i Norge
Valgforskning uten kontekst. Et eksempel og en kommentar
Viggo Vestel: I gråsonen. Ungdom og politisk ekstremisme i det nye Norge

Betydningen av sosial bakgrunn for kjønnsdeling i høyere utdanning
Margaretha Järvinen & Nanna Mik-Meyer (red.): Kvalitativ analyse. Syv traditioner
Mindre spesialisering med fedrekvote?
Respons til Tor Bjørklund
Rune Ervik, Nanna Kildal & Even Nilssen (red.): New Contractualism in European Welfare State Policies
Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.): Ulik likestilling i arbeidslivet
Utviklingen i synet på innvandrere og innvandring i Norge
Valgforskning uten kontekst. Et eksempel og en kommentar
Viggo Vestel: I gråsonen. Ungdom og politisk ekstremisme i det nye Norge

Vis mer om Tidsskrift for samfunnsforskning

Tidsskriftet Norges Barnevern 2017 Nr 03 2017-09-21

Så hva har jeg egentlig lært?
Landsforeningen for barnevernsbarn og ny barnevernslov
En bekymringsprosess full av utfordringer - Pedagogiske lederes krevende «reise» fra bekymring til handling
Hva muliggjør godt institusjonsarbeid? - Kunnskapsoversikt til prosjektet «Barneverninstitusjoner som arena for omsorg»
Sosialarbeiderdanning i et mangfoldig studiefellesskap - en ressurs for barnevernet?
Dette er ikke en flyplass! Det er livene til folk! - Intervju med leder og politisk nestleder i Landsforeningen for barnevernsbarn

Så hva har jeg egentlig lært?
Landsforeningen for barnevernsbarn og ny barnevernslov
En bekymringsprosess full av utfordringer - Pedagogiske lederes krevende «reise» fra bekymring til handling
Hva muliggjør godt institusjonsarbeid? - Kunnskapsoversikt til prosjektet «Barneverninstitusjoner som arena for omsorg»
Sosialarbeiderdanning i et mangfoldig studiefellesskap - en ressurs for barnevernet?
Dette er ikke en flyplass! Det er livene til folk! - Intervju med leder og politisk nestleder i Landsforeningen for barnevernsbarn

Vis mer om Tidsskriftet Norges barnevern
Kontakt oss:bibliotek@bufdir.no