Fokus på familien 2017 Nr 03 2017-10-17

Barn i skyggen av foreldrenes vansker – utfordringer for hjelperne
Bokomtale
Creative Ways of Facilitating Emotional Dialogue in Attachment Based Family Therapy
Johns stemme
Liberating Narratives against Gender-based Violence in a Community of Pakistani Women in Norway
Meeting in the middle – et møte med den nordiske familieterapien
Psykologisk undersøgelse – dom, øjebliksbillede eller fælles arbejdsredskab?

Barn i skyggen av foreldrenes vansker – utfordringer for hjelperne
Bokomtale
Creative Ways of Facilitating Emotional Dialogue in Attachment Based Family Therapy
Johns stemme
Liberating Narratives against Gender-based Violence in a Community of Pakistani Women in Norway
Meeting in the middle – et møte med den nordiske familieterapien
Psykologisk undersøgelse – dom, øjebliksbillede eller fælles arbejdsredskab?

Vis mer om Fokus på familien

Nordisk sosialt arbeid 2008 Nr 03-04 2009-03-31

Anonym chatrådgivning af børn og unge
Bokomtaler
Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige

Anonym chatrådgivning af børn og unge
Bokomtaler
Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige

Vis mer om Nordisk sosialt arbeid

Rus & samfunn 2016 Nr 06 2016-12-19

- Må rydde opp
- Vondt å høre barneombudets ord
En organisasjon for mangfoldet
Enquête: 5 om digital rusbehandling
Er avhengighet en hjernesykdom?
Forskning i farta
Frykter for Rusfagsbiblioteket
Hasjavvenning på mobilen
Kort sagt
LAR om Lar
Leder
Markens grøde
Reguleringsliberaleren
Rusforskning: Big-data og genetikk
Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
«Støt Christiania - køb din hash andre steder»
Stoffbrukere og medier
Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Vår digitale verden

- Må rydde opp
- Vondt å høre barneombudets ord
En organisasjon for mangfoldet
Enquête: 5 om digital rusbehandling
Er avhengighet en hjernesykdom?
Forskning i farta
Frykter for Rusfagsbiblioteket
Hasjavvenning på mobilen
Kort sagt
LAR om Lar
Leder
Markens grøde
Reguleringsliberaleren
Rusforskning: Big-data og genetikk
Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
«Støt Christiania - køb din hash andre steder»
Stoffbrukere og medier
Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Vår digitale verden

Vis mer om Rus & Samfunn

Sosiologisk tidsskrift 2016 Nr 04 2016-11-16

Dolezals rase – uten en dråpe blod - Om rase som folkelig og analytisk kategori
Fra Castberg til Solberg: Aleneforsørgernes vekst og fall i norsk sosialpolitikk
Genetikk, mening og den sosiale handling
Julia Orupabo: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber
Nye tider – nytt tidsskrift
Pressens biologisering av ADHD
Sosiologisk Tidsskrift takker referees 2015-2016
Steen Juul Hansen (red): Professionelle i velferdsstaten

Dolezals rase – uten en dråpe blod - Om rase som folkelig og analytisk kategori
Fra Castberg til Solberg: Aleneforsørgernes vekst og fall i norsk sosialpolitikk
Genetikk, mening og den sosiale handling
Julia Orupabo: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber
Nye tider – nytt tidsskrift
Pressens biologisering av ADHD
Sosiologisk Tidsskrift takker referees 2015-2016
Steen Juul Hansen (red): Professionelle i velferdsstaten

Vis mer om Sosiologisk tidsskrift

Tidsskrift for kjønnsforskning 2017 Nr 04 2017-11-16

40 år med kvinne- og kjønnsforskning
Boken som mangler, ord som går på tomgang og sykt flinke jenter: Kunnskap og helse
Bruk av tidsnyttingsstudier i kvinneforskningen
Kvinneforskning og vitenskapelige paradigmer
Mitt fugleliv
Muslimen med slør, anorektikeren og den transseksuelle: Hva har de til felles?

40 år med kvinne- og kjønnsforskning
Boken som mangler, ord som går på tomgang og sykt flinke jenter: Kunnskap og helse
Bruk av tidsnyttingsstudier i kvinneforskningen
Kvinneforskning og vitenskapelige paradigmer
Mitt fugleliv
Muslimen med slør, anorektikeren og den transseksuelle: Hva har de til felles?

Vis mer om Tidsskrift for kjønnsforskning

Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2017 Nr 03 2017-09-20

Å finne en mening med alt
Diagnosen. Og mennesket
En ny start i livet med natur- og gårdsaktiviteter
Faglig frihet og uklare rammer
Hvordan reagerer små samiske lokalmiljøer når kvinner forteller om seksuelle overgrep?
Leder
Nettverkets betydning etter seksuelle overgrep
To til tango – men hvilke to?
«Vi møtes på tvers og ser hva vi kan få til sammen»

Å finne en mening med alt
Diagnosen. Og mennesket
En ny start i livet med natur- og gårdsaktiviteter
Faglig frihet og uklare rammer
Hvordan reagerer små samiske lokalmiljøer når kvinner forteller om seksuelle overgrep?
Leder
Nettverkets betydning etter seksuelle overgrep
To til tango – men hvilke to?
«Vi møtes på tvers og ser hva vi kan få til sammen»

Vis mer om Tidsskrift for psykisk helsearbeid

Tidsskrift for samfunnsforskning 2017 Nr 04 2017-10-19

Alene, sammen. Om former for fellesskap rundt morgenpilsen
Arvesølvets verdi – den historiske transformasjonen av vannkraftforvaltningens legitimering
Christina Garsten, Bo Rothstein & Stefan Svallfors: Makt utan mandat. De policyprofessionella i svensk politik
Dag Arne Christensen, Tord Skogedal Lindén, Brita Ytre-Arne og Jacob Aars (red.): Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse
Dedikasjon og deltidsønsker blant politi og sykepleierstudenter
Espen D. H. Olsen, Guri Rosén og Jarle Trondal: Hvordan virker EU? Institusjoner og politiske prosesser
Gry A. Alsos, Hilde Bjørkhaug, Agnes Bolsø og Elisabeth Ljunggren (red.): Kjønn og næringsliv i Norge
Jakten på eksellens – en trussel mot forskningsfriheten i akademia
Tian Sørhaug: Gull, arbeid og galskap. Penger og objekttrøbbel

Alene, sammen. Om former for fellesskap rundt morgenpilsen
Arvesølvets verdi – den historiske transformasjonen av vannkraftforvaltningens legitimering
Christina Garsten, Bo Rothstein & Stefan Svallfors: Makt utan mandat. De policyprofessionella i svensk politik
Dag Arne Christensen, Tord Skogedal Lindén, Brita Ytre-Arne og Jacob Aars (red.): Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse
Dedikasjon og deltidsønsker blant politi og sykepleierstudenter
Espen D. H. Olsen, Guri Rosén og Jarle Trondal: Hvordan virker EU? Institusjoner og politiske prosesser
Gry A. Alsos, Hilde Bjørkhaug, Agnes Bolsø og Elisabeth Ljunggren (red.): Kjønn og næringsliv i Norge
Jakten på eksellens – en trussel mot forskningsfriheten i akademia
Tian Sørhaug: Gull, arbeid og galskap. Penger og objekttrøbbel

Vis mer om Tidsskrift for samfunnsforskning

Tidsskriftet Norges Barnevern 2017 Nr 03 2017-09-21

Så hva har jeg egentlig lært?
Landsforeningen for barnevernsbarn og ny barnevernslov
En bekymringsprosess full av utfordringer - Pedagogiske lederes krevende «reise» fra bekymring til handling
Hva muliggjør godt institusjonsarbeid? - Kunnskapsoversikt til prosjektet «Barneverninstitusjoner som arena for omsorg»
Sosialarbeiderdanning i et mangfoldig studiefellesskap - en ressurs for barnevernet?
Dette er ikke en flyplass! Det er livene til folk! - Intervju med leder og politisk nestleder i Landsforeningen for barnevernsbarn

Så hva har jeg egentlig lært?
Landsforeningen for barnevernsbarn og ny barnevernslov
En bekymringsprosess full av utfordringer - Pedagogiske lederes krevende «reise» fra bekymring til handling
Hva muliggjør godt institusjonsarbeid? - Kunnskapsoversikt til prosjektet «Barneverninstitusjoner som arena for omsorg»
Sosialarbeiderdanning i et mangfoldig studiefellesskap - en ressurs for barnevernet?
Dette er ikke en flyplass! Det er livene til folk! - Intervju med leder og politisk nestleder i Landsforeningen for barnevernsbarn

Vis mer om Tidsskriftet Norges barnevern
Kontakt oss:bibliotek@bufdir.no