Fokus på familien 04/2019 2019-12-03

Vigdis Wie Torsteinsson og, Hilde Aamodt: Leder
Kjersti Rogne: «-----, og saligheta var et bessmorfang»
Erling Fidjestøl: Når alle dørene er stengt, kommer én dør til å åpne seg
Björn Holmberg: Familjerekonstruktion
Rolf Sundet, Emma Broberg, Tone Bergan Håkansson, Marianne Lia, Michaele Ramberg: Familieterapeutisk arbeid i et kommunalt veiledningsteam
Astrid Strandbu, Reidun Langeland Mikkelsen, Renee Thørnblad, Anna Margrete Flåm: Høring av barn i meklingsprosessen

Vigdis Wie Torsteinsson og, Hilde Aamodt: Leder
Kjersti Rogne: «-----, og saligheta var et bessmorfang»
Erling Fidjestøl: Når alle dørene er stengt, kommer én dør til å åpne seg
Björn Holmberg: Familjerekonstruktion
Rolf Sundet, Emma Broberg, Tone Bergan Håkansson, Marianne Lia, Michaele Ramberg: Familieterapeutisk arbeid i et kommunalt veiledningsteam
Astrid Strandbu, Reidun Langeland Mikkelsen, Renee Thørnblad, Anna Margrete Flåm: Høring av barn i meklingsprosessen

Vis mer om Fokus på familien

Nordisk sosialt arbeid 03-04/2008 2009-03-31

Irene Roivainen: From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Catharina Juul Kristensen: Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige
Kirsi Gnther, Suvi Raitakari: Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Trine Natasja Sindahl: Anonym chatrådgivning af børn og unge
Sven Hessle: Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Eva Hallum: Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Maria Appel Nissen, Margit Harder: Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
Jhannes Miskar: Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Bokomtaler

Irene Roivainen: From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Catharina Juul Kristensen: Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige
Kirsi Gnther, Suvi Raitakari: Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Trine Natasja Sindahl: Anonym chatrådgivning af børn og unge
Sven Hessle: Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Eva Hallum: Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Maria Appel Nissen, Margit Harder: Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
Jhannes Miskar: Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Bokomtaler

Vis mer om Nordisk sosialt arbeid

Norsk sosiologisk tidsskrift 01/2020 2020-02-11

Gunhild Odden: Narrativer om plassering og posisjonering blant polske migranter med høyere utdanning på det europeiske arbeidsmarkedet
Isak Lekve: Arbeidskamper i det nye arbeidslivet
Agnete Vabø: Relevansen av internasjonal rekruttering for arbeidsvilkår i forskning og høyere utdanning
Oddgeir Osland: Terje Tvedt: Det internasjonale gjennombruddet
Jørn Ljunggren: James Bloodworth: Innleid og underbetalt: Undercover i et arbeidsliv uten rettigheter
Line Eldring: Ines Wagner: Workers without Borders. Posted Work and Precarity in the EU
Lars Erik Kjekshus: Helge Hvid,Eivind Falkum (Red.): Work and wellbeing in the Nordic countries. Critical perspectives on the world’s best working lives

Gunhild Odden: Narrativer om plassering og posisjonering blant polske migranter med høyere utdanning på det europeiske arbeidsmarkedet
Isak Lekve: Arbeidskamper i det nye arbeidslivet
Agnete Vabø: Relevansen av internasjonal rekruttering for arbeidsvilkår i forskning og høyere utdanning
Oddgeir Osland: Terje Tvedt: Det internasjonale gjennombruddet
Jørn Ljunggren: James Bloodworth: Innleid og underbetalt: Undercover i et arbeidsliv uten rettigheter
Line Eldring: Ines Wagner: Workers without Borders. Posted Work and Precarity in the EU
Lars Erik Kjekshus: Helge Hvid,Eivind Falkum (Red.): Work and wellbeing in the Nordic countries. Critical perspectives on the world’s best working lives

Vis mer om Norsk sosiologisk tidsskrift

Rus & samfunn 06/2016 2016-12-19

Astrid Renland: Leder
Sidsel Skotland: En organisasjon for mangfoldet
Sidsel Skotland: Frykter for Rusfagsbiblioteket
Laila Sandvold MacDonald: - Vondt å høre barneombudets ord
Trine Solberg: Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
Kort sagt
Hans Olav Fekjær: Er avhengighet en hjernesykdom?
Julius Von Wright: Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Kristian Meisingset: Rusforskning: Big-data og genetikk
Astrid Renland: LAR om Lar
Sidsel Skotland: Reguleringsliberaleren
Forskning i farta
Kenneth Haugjord, Anne Wivestad: Vår digitale verden
Cathrine Bjelland, Anja Kristin Solheim Skar, Malin Rørendal: Hasjavvenning på mobilen
Kristian Meisingset: - Må rydde opp
Laila Sandvold MacDonald: Enquête: 5 om digital rusbehandling
Henrik Hay Nielsen: Markens grøde
Astrid Renland: Stoffbrukere og medier
Ole Martin Larsen: «Støt Christiania - køb din hash andre steder»

Astrid Renland: Leder
Sidsel Skotland: En organisasjon for mangfoldet
Sidsel Skotland: Frykter for Rusfagsbiblioteket
Laila Sandvold MacDonald: - Vondt å høre barneombudets ord
Trine Solberg: Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
Kort sagt
Hans Olav Fekjær: Er avhengighet en hjernesykdom?
Julius Von Wright: Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Kristian Meisingset: Rusforskning: Big-data og genetikk
Astrid Renland: LAR om Lar
Sidsel Skotland: Reguleringsliberaleren
Forskning i farta
Kenneth Haugjord, Anne Wivestad: Vår digitale verden
Cathrine Bjelland, Anja Kristin Solheim Skar, Malin Rørendal: Hasjavvenning på mobilen
Kristian Meisingset: - Må rydde opp
Laila Sandvold MacDonald: Enquête: 5 om digital rusbehandling
Henrik Hay Nielsen: Markens grøde
Astrid Renland: Stoffbrukere og medier
Ole Martin Larsen: «Støt Christiania - køb din hash andre steder»

Vis mer om Rus & Samfunn

Tidsskrift for kjønnsforskning 04/2019 2019-12-13

Kjære leser
Agnes Bolsø: Kroppen og fantasiene om den
Hilde G. Corneliussen, Gilda Seddighi: «Må vi egentlig ha flere kvinner i IKT?»
Stig Kvaal: Om mat og menn
Inger Skjelsbæk, Torunn L. Tryggestad: Likestilling og Norges fredsengasjement – en balansekunst
Sissel Lie: It’s hard to be always the same person

Kjære leser
Agnes Bolsø: Kroppen og fantasiene om den
Hilde G. Corneliussen, Gilda Seddighi: «Må vi egentlig ha flere kvinner i IKT?»
Stig Kvaal: Om mat og menn
Inger Skjelsbæk, Torunn L. Tryggestad: Likestilling og Norges fredsengasjement – en balansekunst
Sissel Lie: It’s hard to be always the same person

Vis mer om Tidsskrift for kjønnsforskning

Tidsskrift for psykisk helsearbeid 04/2019 2019-12-03

Wibecke Årst, Vidar Hårvik, Asbjørn Larsen, Gunhild Johansen, Vår Mathisen, Rita Sørly: It takes two to tango!
Olav Tangvald-Pedersen, Juni Raak Høiseth: Når forskning og erfaring møtes: Hvordan medforskning kan bidra til kunnskapsutvikling belyst gjennom et dialogisk inspirert forskningsdesign
Roar Stokken, Knut Hunnes: Den gode tverrprofesjonelle samarbeidaren
Åse Renolen, Christine Øye, Connie Straume, Tove Klepsvik: Erfaringsmedarbeidere som aktører i utdanning av psykisk helsearbeidere
Eva Biringer, Agathe Svela, Randi Kydland, Inger Kari Nerheim: «Vi løfter hverandre opp og fram!»
Kristin Ådnøy Eriksen, Cathrine Vea Storesund: Nøkkelen er likeverd
Thomas Solgård Svendsen: Hvordan formidle forskningsbasert kunnskap fra rusfeltet til alle interesserte?
Wigdis Sæther, Dagfinn Bjørgen, Ingvild M. Kvisle, Anne B. Plathe, Christina Kildal: «Det blir mer reelt» – Om brukerperspektivet i studentaktiv eksamensform
Siv Helen Rydheim: Livslange psykososiale og sosioøkonomiske følger etter tvangsmedisinering, i et menneskerettighetsperspektiv
Ann-Mari Lofthus: Arnulf Kolstad og Ragnfrid Kogstad (red.): Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket
Signe Hjelen: Ole Greger Lillevik, Jens Severin Salamonsen, & Inge Nordhaug (red.): Vold i nære relasjoner. Diskurser og fenomenforståelse

Wibecke Årst, Vidar Hårvik, Asbjørn Larsen, Gunhild Johansen, Vår Mathisen, Rita Sørly: It takes two to tango!
Olav Tangvald-Pedersen, Juni Raak Høiseth: Når forskning og erfaring møtes: Hvordan medforskning kan bidra til kunnskapsutvikling belyst gjennom et dialogisk inspirert forskningsdesign
Roar Stokken, Knut Hunnes: Den gode tverrprofesjonelle samarbeidaren
Åse Renolen, Christine Øye, Connie Straume, Tove Klepsvik: Erfaringsmedarbeidere som aktører i utdanning av psykisk helsearbeidere
Eva Biringer, Agathe Svela, Randi Kydland, Inger Kari Nerheim: «Vi løfter hverandre opp og fram!»
Kristin Ådnøy Eriksen, Cathrine Vea Storesund: Nøkkelen er likeverd
Thomas Solgård Svendsen: Hvordan formidle forskningsbasert kunnskap fra rusfeltet til alle interesserte?
Wigdis Sæther, Dagfinn Bjørgen, Ingvild M. Kvisle, Anne B. Plathe, Christina Kildal: «Det blir mer reelt» – Om brukerperspektivet i studentaktiv eksamensform
Siv Helen Rydheim: Livslange psykososiale og sosioøkonomiske følger etter tvangsmedisinering, i et menneskerettighetsperspektiv
Ann-Mari Lofthus: Arnulf Kolstad og Ragnfrid Kogstad (red.): Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket
Signe Hjelen: Ole Greger Lillevik, Jens Severin Salamonsen, & Inge Nordhaug (red.): Vold i nære relasjoner. Diskurser og fenomenforståelse

Vis mer om Tidsskrift for psykisk helsearbeid

Tidsskrift for samfunnsforskning 01/2020 2020-02-04

Arnfinn H. Midtbøen, Axel West Pedersen: Tidsskrift for samfunnsforskning: «Problemorientert empirisme» gjennom 60 år
Fredrik W. Thue: TfS 60 år: Den lange kjølen i norsk samfunnsforskning
Anne Lise Fimreite, Elisabeth Ivarsflaten: «Den store demokratidebatten» – da og nå
Kristian Heggebø: Kva er arbeid – eigentleg? Cato Wadel og Sysselsettingsutvalet
Torkild Hovde Lyngstad: Fra sosiobiologi til biososiologi
Are Skeie Hermansen: «Norsk innvandringsforskning […] må kunne sies å være i puberteten»
Thorgeir Kolshus: Full revers mot fremtiden: Antropologiens samfunnsfagsoppdrag de kommende femti år
Cathrine Holst: Når samfunnsforskere anbefaler politikk
Magne Paalgard Flemmen: Om hva klasse er, og hvordan det virker
May-Len Skilbrei: «Staten, det er oss»: Utfordringer for norsk samfunnsforskning
Kristoffer Chelsom Vogt: Kortsiktighetens pris
Tine Ustad Figenschou: Nyhetsbruk, mistillit og mediekritikk i et medielandskap i rask endring
Carl Henrik Knutsen: Demokratiforskningen: Hvor står den, og hvor går den?
Katrine V. Løken: Veien videre for samfunnsøkonomi
Konsulenter 2019

Arnfinn H. Midtbøen, Axel West Pedersen: Tidsskrift for samfunnsforskning: «Problemorientert empirisme» gjennom 60 år
Fredrik W. Thue: TfS 60 år: Den lange kjølen i norsk samfunnsforskning
Anne Lise Fimreite, Elisabeth Ivarsflaten: «Den store demokratidebatten» – da og nå
Kristian Heggebø: Kva er arbeid – eigentleg? Cato Wadel og Sysselsettingsutvalet
Torkild Hovde Lyngstad: Fra sosiobiologi til biososiologi
Are Skeie Hermansen: «Norsk innvandringsforskning […] må kunne sies å være i puberteten»
Thorgeir Kolshus: Full revers mot fremtiden: Antropologiens samfunnsfagsoppdrag de kommende femti år
Cathrine Holst: Når samfunnsforskere anbefaler politikk
Magne Paalgard Flemmen: Om hva klasse er, og hvordan det virker
May-Len Skilbrei: «Staten, det er oss»: Utfordringer for norsk samfunnsforskning
Kristoffer Chelsom Vogt: Kortsiktighetens pris
Tine Ustad Figenschou: Nyhetsbruk, mistillit og mediekritikk i et medielandskap i rask endring
Carl Henrik Knutsen: Demokratiforskningen: Hvor står den, og hvor går den?
Katrine V. Løken: Veien videre for samfunnsøkonomi
Konsulenter 2019

Vis mer om Tidsskrift for samfunnsforskning

Tidsskriftet Norges Barnevern 04/2019 2019-12-11

Reidun Follesø: Takkekort før jul
Bent Aslak Brandtzæg: Styringsutfordringer knyttet til interkommunale samarbeid
Gunn Astrid Baugerud: Barnevernet som arbeidsplass: en kilde til jobbtilfredsstillelse eller stressrelaterte belastninger?
Benedicte Kirkøen, Thomas Engell, Anne Andersen, Kristine Amlund Hagen: Barn i barnevernet og skolefaglig utvikling
Bodil S. Olsvik, Merete Saus: Skjønn i praktisk barnevernledelse; Kollektiv prosess med organisatoriske begrensninger
Lisette Holm, Hege Stein Helland, Ida B. Juhasz, Amy McEwan-Strand: Lovfestet kjærlighet

Reidun Follesø: Takkekort før jul
Bent Aslak Brandtzæg: Styringsutfordringer knyttet til interkommunale samarbeid
Gunn Astrid Baugerud: Barnevernet som arbeidsplass: en kilde til jobbtilfredsstillelse eller stressrelaterte belastninger?
Benedicte Kirkøen, Thomas Engell, Anne Andersen, Kristine Amlund Hagen: Barn i barnevernet og skolefaglig utvikling
Bodil S. Olsvik, Merete Saus: Skjønn i praktisk barnevernledelse; Kollektiv prosess med organisatoriske begrensninger
Lisette Holm, Hege Stein Helland, Ida B. Juhasz, Amy McEwan-Strand: Lovfestet kjærlighet

Vis mer om Tidsskriftet Norges barnevern
Kontakt oss:bibliotek@bufdir.no