Fokus på familien 02/2020 2020-06-11

Hilde A. Aamodt, Lennart Lorås: Leder
Inger Kristin Heggdalsvik: Fastlåste foreldrekonflikter
Anne Grasaasen: Hvordan leves livet på lånt tid?
Astri Johnsen: Kultursensitiv foreldreveiledning
Tor-André Ribe-Anderssen, Lena Holm Berndtsson, Marianne Løvstad, Ingerid Heyerdahl, Anne-Kristine Schanke: «Skaden sitter ved kjøkkenbordet»
Svend Aage Rasmussen: Maria Alstad Øverås: Å bli frisk: Veier ut av spiseforstyrrelser
Randi Mossefinn: Arlene Vetere og Jim Sheehan (red.): Supervision of Family Therapy and Systemic Practice
Hanne Weie Oddli, Peder Kjøs: Sissel Reichelt – minneord

Hilde A. Aamodt, Lennart Lorås: Leder
Inger Kristin Heggdalsvik: Fastlåste foreldrekonflikter
Anne Grasaasen: Hvordan leves livet på lånt tid?
Astri Johnsen: Kultursensitiv foreldreveiledning
Tor-André Ribe-Anderssen, Lena Holm Berndtsson, Marianne Løvstad, Ingerid Heyerdahl, Anne-Kristine Schanke: «Skaden sitter ved kjøkkenbordet»
Svend Aage Rasmussen: Maria Alstad Øverås: Å bli frisk: Veier ut av spiseforstyrrelser
Randi Mossefinn: Arlene Vetere og Jim Sheehan (red.): Supervision of Family Therapy and Systemic Practice
Hanne Weie Oddli, Peder Kjøs: Sissel Reichelt – minneord

Vis mer om Fokus på familien

Nordisk sosialt arbeid 03-04/2008 2009-03-31

Irene Roivainen: From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Catharina Juul Kristensen: Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige
Kirsi Gnther, Suvi Raitakari: Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Trine Natasja Sindahl: Anonym chatrådgivning af børn og unge
Sven Hessle: Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Eva Hallum: Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Maria Appel Nissen, Margit Harder: Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
Jhannes Miskar: Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Bokomtaler

Irene Roivainen: From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Catharina Juul Kristensen: Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige
Kirsi Gnther, Suvi Raitakari: Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Trine Natasja Sindahl: Anonym chatrådgivning af børn og unge
Sven Hessle: Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Eva Hallum: Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Maria Appel Nissen, Margit Harder: Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
Jhannes Miskar: Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Bokomtaler

Vis mer om Nordisk sosialt arbeid

Norsk sosiologisk tidsskrift 03/2020 2020-06-03

Konflikt og endring: noen sosiologiske perspektiver
Maren Sand Helland, Linda Larsen, Torkild Hovde Lyngstad, Michael Gähler, Tonje Holt: Foreldrekonflikter: Mønstre innenfor og på tvers av familieform når familiesystemet utfordres
Silje Andresen: Konflikt mellom dannelse og kompetansemål
Olve Krange, Ketil Skogen: Loven øst for Glomma
Isak Lekve: Jonas Axelsson, Jan Ch. Karlsson og Egil J. Skorstad: Collective Mobilization in Changing Conditions. Worker Collectivity in a Turbulent Age
Bo Wagner Sørensen: Kristin Skjørten, Elisiv Bakketeig, Margunn Bjørnholt og Svein Mossige (red.): Vold i nære relasjoner. Forståelser, konsekvenser og tiltak

Konflikt og endring: noen sosiologiske perspektiver
Maren Sand Helland, Linda Larsen, Torkild Hovde Lyngstad, Michael Gähler, Tonje Holt: Foreldrekonflikter: Mønstre innenfor og på tvers av familieform når familiesystemet utfordres
Silje Andresen: Konflikt mellom dannelse og kompetansemål
Olve Krange, Ketil Skogen: Loven øst for Glomma
Isak Lekve: Jonas Axelsson, Jan Ch. Karlsson og Egil J. Skorstad: Collective Mobilization in Changing Conditions. Worker Collectivity in a Turbulent Age
Bo Wagner Sørensen: Kristin Skjørten, Elisiv Bakketeig, Margunn Bjørnholt og Svein Mossige (red.): Vold i nære relasjoner. Forståelser, konsekvenser og tiltak

Vis mer om Norsk sosiologisk tidsskrift

Rus & samfunn 06/2016 2016-12-19

Astrid Renland: Leder
Sidsel Skotland: En organisasjon for mangfoldet
Sidsel Skotland: Frykter for Rusfagsbiblioteket
Laila Sandvold MacDonald: - Vondt å høre barneombudets ord
Trine Solberg: Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
Kort sagt
Hans Olav Fekjær: Er avhengighet en hjernesykdom?
Julius Von Wright: Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Kristian Meisingset: Rusforskning: Big-data og genetikk
Astrid Renland: LAR om Lar
Sidsel Skotland: Reguleringsliberaleren
Forskning i farta
Kenneth Haugjord, Anne Wivestad: Vår digitale verden
Cathrine Bjelland, Anja Kristin Solheim Skar, Malin Rørendal: Hasjavvenning på mobilen
Kristian Meisingset: - Må rydde opp
Laila Sandvold MacDonald: Enquête: 5 om digital rusbehandling
Henrik Hay Nielsen: Markens grøde
Astrid Renland: Stoffbrukere og medier
Ole Martin Larsen: «Støt Christiania - køb din hash andre steder»

Astrid Renland: Leder
Sidsel Skotland: En organisasjon for mangfoldet
Sidsel Skotland: Frykter for Rusfagsbiblioteket
Laila Sandvold MacDonald: - Vondt å høre barneombudets ord
Trine Solberg: Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
Kort sagt
Hans Olav Fekjær: Er avhengighet en hjernesykdom?
Julius Von Wright: Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Kristian Meisingset: Rusforskning: Big-data og genetikk
Astrid Renland: LAR om Lar
Sidsel Skotland: Reguleringsliberaleren
Forskning i farta
Kenneth Haugjord, Anne Wivestad: Vår digitale verden
Cathrine Bjelland, Anja Kristin Solheim Skar, Malin Rørendal: Hasjavvenning på mobilen
Kristian Meisingset: - Må rydde opp
Laila Sandvold MacDonald: Enquête: 5 om digital rusbehandling
Henrik Hay Nielsen: Markens grøde
Astrid Renland: Stoffbrukere og medier
Ole Martin Larsen: «Støt Christiania - køb din hash andre steder»

Vis mer om Rus & Samfunn

Tidsskrift for kjønnsforskning 02/2020 2020-06-23

Kjære leser
Sune Qvotrup Jensen, Ann-Dorte Christensen: Intersektionalitet – social differentiering og empirisk mangfoldighed
Kristoffer Chelsom Vogt: Prosessuell interseksjonalitet: gutter, posisjoner og prosesser
Helga Eggebø, Henrik Karlstrøm, Elisabeth Stubberud: Diskriminering og sosial ekskludering av skeive med innvandrerbakgrunn
Guro Korsnes Kristensen: Offentlige samtaler om fruktbarhet i dagens Norge
Heming H. Gujord: – Kven drap Germaine?

Kjære leser
Sune Qvotrup Jensen, Ann-Dorte Christensen: Intersektionalitet – social differentiering og empirisk mangfoldighed
Kristoffer Chelsom Vogt: Prosessuell interseksjonalitet: gutter, posisjoner og prosesser
Helga Eggebø, Henrik Karlstrøm, Elisabeth Stubberud: Diskriminering og sosial ekskludering av skeive med innvandrerbakgrunn
Guro Korsnes Kristensen: Offentlige samtaler om fruktbarhet i dagens Norge
Heming H. Gujord: – Kven drap Germaine?

Vis mer om Tidsskrift for kjønnsforskning

Tidsskrift for psykisk helsearbeid 01/2020 2020-03-12

Rita Sørly: På broen
Arne Kristian Henriksen, Astrid Reitan-Gjersøe, Espen Bjerke: Hva påvirker tilgang til helsehjelp?
Esben Olesen: Tvangsbruk i barne- og ungdomspsykiatrien. En kunnskapsoppsummering
Hilde N. Nymoen: Jakten på endringssnakket – hvordan integrere Motiverende intervju i klinisk praksis
Anne Eriksen Hammer: Erfaringskonsulenter: et alibi for tjenestene?
Birgit Valla: Det psykiske helsefeltet er på avveie, men vi kan få det på rett spor
Solveig Bartun Rob: Planlegging av recoveryprosesser under innleggelse
Sigrid Ramdal: En henvisnings utrolige reise
Akiah Astral Ottesen Berg: Absurditeten i kontroll-byråkrati – eller når man går seg vill i seg selv
Morten Brodahl: Er det mulig å overføre Portugals narkotikapolitikk til Norge?
Trine Pettersen: Line Top Abildtrup og Pernille Mørch Jensen: Stof til eftertanker: om rusmilder, medicin og alt det andet i Orion (2. utgave)

Rita Sørly: På broen
Arne Kristian Henriksen, Astrid Reitan-Gjersøe, Espen Bjerke: Hva påvirker tilgang til helsehjelp?
Esben Olesen: Tvangsbruk i barne- og ungdomspsykiatrien. En kunnskapsoppsummering
Hilde N. Nymoen: Jakten på endringssnakket – hvordan integrere Motiverende intervju i klinisk praksis
Anne Eriksen Hammer: Erfaringskonsulenter: et alibi for tjenestene?
Birgit Valla: Det psykiske helsefeltet er på avveie, men vi kan få det på rett spor
Solveig Bartun Rob: Planlegging av recoveryprosesser under innleggelse
Sigrid Ramdal: En henvisnings utrolige reise
Akiah Astral Ottesen Berg: Absurditeten i kontroll-byråkrati – eller når man går seg vill i seg selv
Morten Brodahl: Er det mulig å overføre Portugals narkotikapolitikk til Norge?
Trine Pettersen: Line Top Abildtrup og Pernille Mørch Jensen: Stof til eftertanker: om rusmilder, medicin og alt det andet i Orion (2. utgave)

Vis mer om Tidsskrift for psykisk helsearbeid

Tidsskrift for samfunnsforskning 02/2020 2020-04-22

Per Selle, Anne Julie Semb, Kristin Strømsnes: Urbanisering av det samiske elektoratet: en fremvoksende skillelinje i den moderne samepolitikken?
Hege Stein Helland, Siri Hansen Pedersen, Marit Skivenes: Adopsjon eller offentlig omsorg? En studie av befolkningens syn på adopsjon som tiltak i barnevernet
Gunnar Smeby, Emil André Røyrvik: Bitt av reformbasillen
Atle Møen: Eit sosiologisk perspektiv på evolusjonen
Bjørn-Tore Blindheim: Organisasjon som sammensatt orden
Bodil Maria Pedersen, Inge Henningsen: Kristin Skjørten, Elisiv Bakketeig, Margunn Bjørnholt og Svein Mossige (red.): Vold i nære relationer – Forståelser, konsekvenser og tiltak
Øyvind Stiansen: Silje Synnøve Lyder Hermansen: Lær deg R. En innføring i statistikkprogrammets muligheter

Per Selle, Anne Julie Semb, Kristin Strømsnes: Urbanisering av det samiske elektoratet: en fremvoksende skillelinje i den moderne samepolitikken?
Hege Stein Helland, Siri Hansen Pedersen, Marit Skivenes: Adopsjon eller offentlig omsorg? En studie av befolkningens syn på adopsjon som tiltak i barnevernet
Gunnar Smeby, Emil André Røyrvik: Bitt av reformbasillen
Atle Møen: Eit sosiologisk perspektiv på evolusjonen
Bjørn-Tore Blindheim: Organisasjon som sammensatt orden
Bodil Maria Pedersen, Inge Henningsen: Kristin Skjørten, Elisiv Bakketeig, Margunn Bjørnholt og Svein Mossige (red.): Vold i nære relationer – Forståelser, konsekvenser og tiltak
Øyvind Stiansen: Silje Synnøve Lyder Hermansen: Lær deg R. En innføring i statistikkprogrammets muligheter

Vis mer om Tidsskrift for samfunnsforskning

Tidsskriftet Norges Barnevern 02/2020 2020-06-21

Reidun Follesø: Vi sårbare mennesker
Tor Slettebø: Ti verdier for godt barnevernsfaglig arbeid
Kåre S. Olafsen, Inger Elisabeth Hodne: Klemetsrudmodellen: en arbeidsmetode ved meldinger om vold i nære relasjoner
Sissel Neverdal, Aina Aune Kane: Studentaktive læringsprosesser i sosialarbeiderutdanninger – et bidrag til økt forsvarlighet i barneverntjenester
Idun Holgersen Økland, Line Marie Sørsdal: Lov til kjærlighet
Per Lorentzen: Traumebevisst omsorg – ett skritt frem og to til siden

Reidun Follesø: Vi sårbare mennesker
Tor Slettebø: Ti verdier for godt barnevernsfaglig arbeid
Kåre S. Olafsen, Inger Elisabeth Hodne: Klemetsrudmodellen: en arbeidsmetode ved meldinger om vold i nære relasjoner
Sissel Neverdal, Aina Aune Kane: Studentaktive læringsprosesser i sosialarbeiderutdanninger – et bidrag til økt forsvarlighet i barneverntjenester
Idun Holgersen Økland, Line Marie Sørsdal: Lov til kjærlighet
Per Lorentzen: Traumebevisst omsorg – ett skritt frem og to til siden

Vis mer om Tidsskriftet Norges barnevern
Kontakt oss:bibliotek@bufdir.no