Fokus på familien 04/2018 2018-12-07

Bridge over troubled word
Dilemmaer og muligheder i kommunale indsatser i sager om vold og seksuelle overgreb mod børn i Danmark
Ett Samtal i Taget: Parterapi på en gång
Jan-Christer Wahlbeck: Ihmiskunnan tulevaisuus – Mänsklighetens framtid
Kan klient- og resultatstyrt praksis (KOR) bidra til økt brukermedvirkning og med dette til bedrings- og mestringsprosesser i terapi?
Leder
Riyad Al-Baldawi: Familjen i exil. Flyktingfamiljer i en interkulturell och psykosocial kontext
Tore Dag Bøe og Arne Thomassen: Psykisk helsearbeid. Å skape rom for hverandre

Bridge over troubled word
Dilemmaer og muligheder i kommunale indsatser i sager om vold og seksuelle overgreb mod børn i Danmark
Ett Samtal i Taget: Parterapi på en gång
Jan-Christer Wahlbeck: Ihmiskunnan tulevaisuus – Mänsklighetens framtid
Kan klient- og resultatstyrt praksis (KOR) bidra til økt brukermedvirkning og med dette til bedrings- og mestringsprosesser i terapi?
Leder
Riyad Al-Baldawi: Familjen i exil. Flyktingfamiljer i en interkulturell och psykosocial kontext
Tore Dag Bøe og Arne Thomassen: Psykisk helsearbeid. Å skape rom for hverandre

Vis mer om Fokus på familien

Nordisk sosialt arbeid 03-04/2008 2009-03-31

Anonym chatrådgivning af børn og unge
Bokomtaler
Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige

Anonym chatrådgivning af børn og unge
Bokomtaler
Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige

Vis mer om Nordisk sosialt arbeid

Rus & samfunn 06/2016 2016-12-19

- Må rydde opp
- Vondt å høre barneombudets ord
En organisasjon for mangfoldet
Enquête: 5 om digital rusbehandling
Er avhengighet en hjernesykdom?
Forskning i farta
Frykter for Rusfagsbiblioteket
Hasjavvenning på mobilen
Kort sagt
LAR om Lar
Leder
Markens grøde
Reguleringsliberaleren
Rusforskning: Big-data og genetikk
Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
«Støt Christiania - køb din hash andre steder»
Stoffbrukere og medier
Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Vår digitale verden

- Må rydde opp
- Vondt å høre barneombudets ord
En organisasjon for mangfoldet
Enquête: 5 om digital rusbehandling
Er avhengighet en hjernesykdom?
Forskning i farta
Frykter for Rusfagsbiblioteket
Hasjavvenning på mobilen
Kort sagt
LAR om Lar
Leder
Markens grøde
Reguleringsliberaleren
Rusforskning: Big-data og genetikk
Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
«Støt Christiania - køb din hash andre steder»
Stoffbrukere og medier
Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Vår digitale verden

Vis mer om Rus & Samfunn

Sosiologisk tidsskrift 04/2016 2016-11-16

Dolezals rase – uten en dråpe blod - Om rase som folkelig og analytisk kategori
Fra Castberg til Solberg: Aleneforsørgernes vekst og fall i norsk sosialpolitikk
Genetikk, mening og den sosiale handling
Julia Orupabo: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber
Nye tider – nytt tidsskrift
Pressens biologisering av ADHD
Sosiologisk Tidsskrift takker referees 2015-2016
Steen Juul Hansen (red): Professionelle i velferdsstaten

Dolezals rase – uten en dråpe blod - Om rase som folkelig og analytisk kategori
Fra Castberg til Solberg: Aleneforsørgernes vekst og fall i norsk sosialpolitikk
Genetikk, mening og den sosiale handling
Julia Orupabo: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber
Nye tider – nytt tidsskrift
Pressens biologisering av ADHD
Sosiologisk Tidsskrift takker referees 2015-2016
Steen Juul Hansen (red): Professionelle i velferdsstaten

Vis mer om Sosiologisk tidsskrift

Tidsskrift for kjønnsforskning 04/2018 2018-11-16

Hva jenter må vite: Kristiane Skjerve, Sundhetslæren og jenters seksualitet
Intersektionalitet, virksomhedskundskab og styringsrelationer
Kjære leser
Usynlige lesbiske og kontroversielle homofile
«Vi hadde ikke menstruasjon, vi hadde ‘vondt i maven’»

Hva jenter må vite: Kristiane Skjerve, Sundhetslæren og jenters seksualitet
Intersektionalitet, virksomhedskundskab og styringsrelationer
Kjære leser
Usynlige lesbiske og kontroversielle homofile
«Vi hadde ikke menstruasjon, vi hadde ‘vondt i maven’»

Vis mer om Tidsskrift for kjønnsforskning

Tidsskrift for psykisk helsearbeid 04/2018 2018-12-04

Barn som pårørende anno 2018
Bokanmeldelse
Fagpersoners recovery – mellom ansvarsfraskrivelse og ansvarsoversvømmelse
Familieambulatoriet – en vellykket modell for identifisering av sped- og småbarn i risiko?
Fontenehusets betydning for unge medlemmer
Hvem er dagens psykisk helsearbeider – tjue år etter Opptrappingsplanen?
Medisinfri behandling – et omstridt og etterlengtet tilbud
Nytteverdien av kartleggingsverktøyet BrukerPlan – en spørreundersøkelse til aktuelle kommuner
Psykisk helsearbeid – slik vi ser det
Sundhedsprofessionelles begejstring for fortællinger fra levet erfaring
Terapeuters opplevelse av endring i egen arbeidsalliansekompetanse etter utdanning i Motiverende Intervju
Yrkesfaglæreres opplevelse av sin rolle i det psykiske helsearbeidet

Barn som pårørende anno 2018
Bokanmeldelse
Fagpersoners recovery – mellom ansvarsfraskrivelse og ansvarsoversvømmelse
Familieambulatoriet – en vellykket modell for identifisering av sped- og småbarn i risiko?
Fontenehusets betydning for unge medlemmer
Hvem er dagens psykisk helsearbeider – tjue år etter Opptrappingsplanen?
Medisinfri behandling – et omstridt og etterlengtet tilbud
Nytteverdien av kartleggingsverktøyet BrukerPlan – en spørreundersøkelse til aktuelle kommuner
Psykisk helsearbeid – slik vi ser det
Sundhedsprofessionelles begejstring for fortællinger fra levet erfaring
Terapeuters opplevelse av endring i egen arbeidsalliansekompetanse etter utdanning i Motiverende Intervju
Yrkesfaglæreres opplevelse av sin rolle i det psykiske helsearbeidet

Vis mer om Tidsskrift for psykisk helsearbeid

Tidsskrift for samfunnsforskning 04/2018 2018-11-30

Intern kjønnssegregering i politiet – lederes oppfatninger om ansattes kjønnede kompetanse og tidsbruk
Jan Erik Grindheim, Knut Heidar & Kaare Strøm: Norsk politikk
Jostein Gripsrud (red.): Allmenningen. Historien om norsk offentlighet
Klassiske klassekonflikter? Grensedragninger i den norske arbeiderklassen
May-Len Skilbrei & Kari Stefansen: Seksuell vold: En samfunnsvitenskapelig innføring
Psykiatri på fremmarsj i personlighetens verden – uten sosialpsykologisk kart og kompass
Sivil motstand på kirke- og utdanningsfeltet under den tyske okkupasjonen av Norge 1940–1945. En kunnskapsoversikt
Var Odd Aukrust frontfagsmodellens far?

Intern kjønnssegregering i politiet – lederes oppfatninger om ansattes kjønnede kompetanse og tidsbruk
Jan Erik Grindheim, Knut Heidar & Kaare Strøm: Norsk politikk
Jostein Gripsrud (red.): Allmenningen. Historien om norsk offentlighet
Klassiske klassekonflikter? Grensedragninger i den norske arbeiderklassen
May-Len Skilbrei & Kari Stefansen: Seksuell vold: En samfunnsvitenskapelig innføring
Psykiatri på fremmarsj i personlighetens verden – uten sosialpsykologisk kart og kompass
Sivil motstand på kirke- og utdanningsfeltet under den tyske okkupasjonen av Norge 1940–1945. En kunnskapsoversikt
Var Odd Aukrust frontfagsmodellens far?

Vis mer om Tidsskrift for samfunnsforskning

Tidsskriftet Norges Barnevern 04/2018 2018-12-10

25 år med fylkesnemnda
Barnevern – et vern med eller uten et universelt forebyggingsansvar?
Et anerkjennelsesperspektiv på oppfølging av ungdom i barnevernet i overgangen til voksenlivet – fra teori til praksis
Ettervern
Nye tanker – nye perspektiver?

25 år med fylkesnemnda
Barnevern – et vern med eller uten et universelt forebyggingsansvar?
Et anerkjennelsesperspektiv på oppfølging av ungdom i barnevernet i overgangen til voksenlivet – fra teori til praksis
Ettervern
Nye tanker – nye perspektiver?

Vis mer om Tidsskriftet Norges barnevern
Kontakt oss:bibliotek@bufdir.no