Fokus på familien 01/2019 2019-03-13

Vigdis Wie Torsteinsson, Hilde Aamodt: Leder
Monica Hedenbro: Exploring family perspectives using interaction guidance
Torun M. Vatne, Yngvild B. Haukeland, Svein Mossige, Krister W. Fjermestad: The development of a joint parent-child intervention for siblings of children with chronic disorders
Ritva Kyrrø Jacobsen, Bengt Erik Karlsson: «Åpen dialog bak lukkede dører»
Karin Hoemsnes, Lennart Lorås: Bokomtale

Vigdis Wie Torsteinsson, Hilde Aamodt: Leder
Monica Hedenbro: Exploring family perspectives using interaction guidance
Torun M. Vatne, Yngvild B. Haukeland, Svein Mossige, Krister W. Fjermestad: The development of a joint parent-child intervention for siblings of children with chronic disorders
Ritva Kyrrø Jacobsen, Bengt Erik Karlsson: «Åpen dialog bak lukkede dører»
Karin Hoemsnes, Lennart Lorås: Bokomtale

Vis mer om Fokus på familien

Nordisk sosialt arbeid 03-04/2008 2009-03-31

Irene Roivainen: From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Catharina Juul Kristensen: Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige
Kirsi Gnther, Suvi Raitakari: Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Trine Natasja Sindahl: Anonym chatrådgivning af børn og unge
Sven Hessle: Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Eva Hallum: Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Maria Appel Nissen, Margit Harder: Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
Jhannes Miskar: Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Bokomtaler

Irene Roivainen: From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Catharina Juul Kristensen: Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige
Kirsi Gnther, Suvi Raitakari: Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Trine Natasja Sindahl: Anonym chatrådgivning af børn og unge
Sven Hessle: Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Eva Hallum: Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Maria Appel Nissen, Margit Harder: Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
Jhannes Miskar: Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Bokomtaler

Vis mer om Nordisk sosialt arbeid

Rus & samfunn 06/2016 2016-12-19

Astrid Renland: Leder
Sidsel Skotland: En organisasjon for mangfoldet
Sidsel Skotland: Frykter for Rusfagsbiblioteket
Laila Sandvold MacDonald: - Vondt å høre barneombudets ord
Trine Solberg: Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
Kort sagt
Hans Olav Fekjær: Er avhengighet en hjernesykdom?
Julius Von Wright: Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Kristian Meisingset: Rusforskning: Big-data og genetikk
Astrid Renland: LAR om Lar
Sidsel Skotland: Reguleringsliberaleren
Forskning i farta
Kenneth Haugjord, Anne Wivestad: Vår digitale verden
Cathrine Bjelland, Anja Kristin Solheim Skar, Malin Rørendal: Hasjavvenning på mobilen
Kristian Meisingset: - Må rydde opp
Laila Sandvold MacDonald: Enquête: 5 om digital rusbehandling
Henrik Hay Nielsen: Markens grøde
Astrid Renland: Stoffbrukere og medier
Ole Martin Larsen: «Støt Christiania - køb din hash andre steder»

Astrid Renland: Leder
Sidsel Skotland: En organisasjon for mangfoldet
Sidsel Skotland: Frykter for Rusfagsbiblioteket
Laila Sandvold MacDonald: - Vondt å høre barneombudets ord
Trine Solberg: Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
Kort sagt
Hans Olav Fekjær: Er avhengighet en hjernesykdom?
Julius Von Wright: Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Kristian Meisingset: Rusforskning: Big-data og genetikk
Astrid Renland: LAR om Lar
Sidsel Skotland: Reguleringsliberaleren
Forskning i farta
Kenneth Haugjord, Anne Wivestad: Vår digitale verden
Cathrine Bjelland, Anja Kristin Solheim Skar, Malin Rørendal: Hasjavvenning på mobilen
Kristian Meisingset: - Må rydde opp
Laila Sandvold MacDonald: Enquête: 5 om digital rusbehandling
Henrik Hay Nielsen: Markens grøde
Astrid Renland: Stoffbrukere og medier
Ole Martin Larsen: «Støt Christiania - køb din hash andre steder»

Vis mer om Rus & Samfunn

Sosiologisk tidsskrift 04/2016 2016-11-16

Nye tider – nytt tidsskrift
Joachim Vogt Isaksen, Aksel Tjora: Pressens biologisering av ADHD
Anne Skevik Grødem: Fra Castberg til Solberg: Aleneforsørgernes vekst og fall i norsk sosialpolitikk
Cora Alexa Døving: Dolezals rase – uten en dråpe blod - Om rase som folkelig og analytisk kategori
Ivar Frønes: Genetikk, mening og den sosiale handling
Anne Grete Sandaunet: Steen Juul Hansen (red): Professionelle i velferdsstaten
Johan Fredrik Rye: Julia Orupabo: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber
Sosiologisk Tidsskrift takker referees 2015-2016

Nye tider – nytt tidsskrift
Joachim Vogt Isaksen, Aksel Tjora: Pressens biologisering av ADHD
Anne Skevik Grødem: Fra Castberg til Solberg: Aleneforsørgernes vekst og fall i norsk sosialpolitikk
Cora Alexa Døving: Dolezals rase – uten en dråpe blod - Om rase som folkelig og analytisk kategori
Ivar Frønes: Genetikk, mening og den sosiale handling
Anne Grete Sandaunet: Steen Juul Hansen (red): Professionelle i velferdsstaten
Johan Fredrik Rye: Julia Orupabo: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber
Sosiologisk Tidsskrift takker referees 2015-2016

Vis mer om Sosiologisk tidsskrift

Tidsskrift for kjønnsforskning 01/2019 2019-03-29

Kjære leser
Camilla Bruun Eriksen: Fat studies – et felt, der vokser
Lise Widding Isaksen: Mobile likestillingsaktører: Fra «stivnet» til «villet» likestilling
Monica Bjerklund: «Fordi han som donerte aldri vil bli en pappa»
Eirin Pedersen: Aksel Hatland, Stein Kuhnle, Tor Inge Romøren (red.): Den norske velferdsstaten
Lotte Hvas: Wencke Mühleisen: Hetetokt – Rabalder med overgangsalder

Kjære leser
Camilla Bruun Eriksen: Fat studies – et felt, der vokser
Lise Widding Isaksen: Mobile likestillingsaktører: Fra «stivnet» til «villet» likestilling
Monica Bjerklund: «Fordi han som donerte aldri vil bli en pappa»
Eirin Pedersen: Aksel Hatland, Stein Kuhnle, Tor Inge Romøren (red.): Den norske velferdsstaten
Lotte Hvas: Wencke Mühleisen: Hetetokt – Rabalder med overgangsalder

Vis mer om Tidsskrift for kjønnsforskning

Tidsskrift for psykisk helsearbeid 01/2019 2019-03-13

Rita Sørly: Femten år og fremdeles glad – gratulerer!
Turid Wangensteen, Sigrun Dalsaune Jansen, Astrid Halsa: Foreldreskap og rus – den tause skammen
Nina Therese Øversveen Svamo, Bjørn Stensrud, Ann-Mari Lofthus: Medisinsk simulering som metode i psykisk helsevern
Sverre Nesvåg, Therese Salte, Silje Gundersen: Hvordan kan vi forstå den subjektive opplevelsen av risikoen for overdose?
Ingvild Sellereite, Monika Haga, Håvard Lorås: Fysisk aktivitet som verktøy i det helsefremmende arbeidet opp mot rus og psykisk helse:
Erik Tresse: Her er jeg. Hvem er du?
Arne Haugli: Samtykkekompetanse – en utfordring også for kontrollkommisjonen
Camilla Johansen: Bokanmeldelse

Rita Sørly: Femten år og fremdeles glad – gratulerer!
Turid Wangensteen, Sigrun Dalsaune Jansen, Astrid Halsa: Foreldreskap og rus – den tause skammen
Nina Therese Øversveen Svamo, Bjørn Stensrud, Ann-Mari Lofthus: Medisinsk simulering som metode i psykisk helsevern
Sverre Nesvåg, Therese Salte, Silje Gundersen: Hvordan kan vi forstå den subjektive opplevelsen av risikoen for overdose?
Ingvild Sellereite, Monika Haga, Håvard Lorås: Fysisk aktivitet som verktøy i det helsefremmende arbeidet opp mot rus og psykisk helse:
Erik Tresse: Her er jeg. Hvem er du?
Arne Haugli: Samtykkekompetanse – en utfordring også for kontrollkommisjonen
Camilla Johansen: Bokanmeldelse

Vis mer om Tidsskrift for psykisk helsearbeid

Tidsskrift for samfunnsforskning 02/2019 2019-04-11

Dag Arne Christensen, Sveinung Arnesen, Tor Midtbø: Påvirker innvandringsscenarier nordmenns holdninger til innvandrere? Et surveyeksperiment
Sara Cools, Pål Schøne: Overgang fra utdanning til arbeid blant høyt utdannede etterkommere av innvandrere
Svein Ingve Nødland, Hilmar Rommetvedt: Samhandlingsreformen i helsevesenet: Statlige insentiver og kommunale virkninger
Thomas Mathiesen: Johan Fredrik Rye og Ingrid Rindal Lundeberg (red.): Fengslende sosiologi: Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler
Lisbeth Pedersen: Berit Brandth, Sigtona Halrynjo & Elin Kvande (red.): Work-Family Dynamics – Competing Logics of Regulation, Economy and Morals
Bente Rasmussen: Ivar Bleiklie, Jürgen Enders og Benedetto Lepori (red.): Managing Universities. Policy and Organizational Change from a Western European Comparative Perspective
Vebjørn Horsfjord: Håkan Rydving og Stefan Olsson (red.): Religion, Law and Justice. Seven essays
Jan Frode Haugseth: Håvard Haarstad & Grete Rusten (red.): Grønn omstilling – norske veivalg

Dag Arne Christensen, Sveinung Arnesen, Tor Midtbø: Påvirker innvandringsscenarier nordmenns holdninger til innvandrere? Et surveyeksperiment
Sara Cools, Pål Schøne: Overgang fra utdanning til arbeid blant høyt utdannede etterkommere av innvandrere
Svein Ingve Nødland, Hilmar Rommetvedt: Samhandlingsreformen i helsevesenet: Statlige insentiver og kommunale virkninger
Thomas Mathiesen: Johan Fredrik Rye og Ingrid Rindal Lundeberg (red.): Fengslende sosiologi: Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler
Lisbeth Pedersen: Berit Brandth, Sigtona Halrynjo & Elin Kvande (red.): Work-Family Dynamics – Competing Logics of Regulation, Economy and Morals
Bente Rasmussen: Ivar Bleiklie, Jürgen Enders og Benedetto Lepori (red.): Managing Universities. Policy and Organizational Change from a Western European Comparative Perspective
Vebjørn Horsfjord: Håkan Rydving og Stefan Olsson (red.): Religion, Law and Justice. Seven essays
Jan Frode Haugseth: Håvard Haarstad & Grete Rusten (red.): Grønn omstilling – norske veivalg

Vis mer om Tidsskrift for samfunnsforskning

Tidsskriftet Norges Barnevern 04/2018 2018-12-10

Reidun Follesø: Nye tanker – nye perspektiver?
Veronika Paulsen: Et anerkjennelsesperspektiv på oppfølging av ungdom i barnevernet i overgangen til voksenlivet – fra teori til praksis
Vilde Adolfsen: Ettervern
Merethe Løland: 25 år med fylkesnemnda
Aina Aune Kane, Sissel Neverdal: Barnevern – et vern med eller uten et universelt forebyggingsansvar?

Reidun Follesø: Nye tanker – nye perspektiver?
Veronika Paulsen: Et anerkjennelsesperspektiv på oppfølging av ungdom i barnevernet i overgangen til voksenlivet – fra teori til praksis
Vilde Adolfsen: Ettervern
Merethe Løland: 25 år med fylkesnemnda
Aina Aune Kane, Sissel Neverdal: Barnevern – et vern med eller uten et universelt forebyggingsansvar?

Vis mer om Tidsskriftet Norges barnevern
Kontakt oss:bibliotek@bufdir.no