Ungdomspanelet ble etablert av Barne- og familiedepartementet i februar 2020. Panelet skal gi innspill til den nye samarbeidsstrategien for barn og unge som vokser opp i familier med dårlig råd. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har vært sekretariat for ungdomspanelet. Bufdir har rekruttert medlemmer til og satt sammen panelet, planlagt og gjennomført panelmøter og lagt til rette for digitalt samarbeid. Bufdir har dokumentert arbeidet og oppsummert anbefalingene panelet har kommet fram til. Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Ungdom og Fritid, og Unge funksjonshemmede har bistått direktoratet i arbeidet. Ungdomspanelet er ansvarlig for innholdet i denne rapporten.

20 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2020.