Bufdir er faglig rådgiver for departementene. Vi er også et kunnskaps- og kompetanseorgan på våre ansvarsområder for sektoren, andre offentlige etater, kommunale tjenester og allmennheten. Vi skal fremskaffe relevant kunnskap, gi råd, informere og veilede. Dette gjør vi i tett dialog med brukerorganisasjoner, praksisfeltet og forskere.

63 s., utgitt av Bufdir i 2020.