Eek-Larsen, Kaja og Skivenes, Marit | Helland, Hege Stein | Holm, Lisette | Juhasz, Ida | Læret, Oda Krogh | McEvan-Strand, Amy | Pedersen, Siri Hansen | Ruiken, Barbara | Storm, Marie Topaas | Sætre, Hilde Svrljuga | Sørsdal, Line | Øvstetun, Vilde Tøfte

Vårt forskningsprosjekt har som ambisjon å utforske spenningen som er identifisert mellom statlige og kommunale krav til profesjonalisering og byråkratisering av barnevernet på den ene siden, og barn og familiers behov for omsorg og kjærlighet på den andre. Som et ledd i utviklingen av et «varmere» og mer barneorientert barnevern, har Forandringsfabrikken og Proffene sammen med barneverntjenester og fagfolk satt i gang utviklingsarbeidet MLB (Mitt Liv Barnevern). MLB er et utviklingsprosjekt som har til hensikt å utvikle og utprøve nye verdisett samt nye måter å arbeide på for barnevernet, hvor barn og unges kunnskap og erfaringer skal være essensielle i utformingen og forbedringen av de tjenester som er for dem. MLB er støttet av Barne- og likestillingsdepartementet, og skisserer fire ulike verdier; nemlig åpenhet, kjærlighet, ydmykhet og medbestemmelse. I MLB skal disse verdiene være sentrale i alle ledd i barnevernets møte og arbeid med barn. MLB er bare én del av en større satsning på Mitt Liv-prosjekter i alle arenaer som barn og unge tar del i, som i tillegg til barnevern tydeligst har vokst fram innenfor psykisk helse og skole. Denne rapporten, som har fått tittelen «Mot et Barneperspektiv - en studie av implementeringen av programmet Mitt Liv Barnevern», har som formål å undersøke hvordan de ulike barneverntjenestene arbeider med tiltakene foreslått av Proffene gjennom MLB. MLB består av en anbefaling til forsvarlig barnevernspraksis som skisserer et sett med seks fokusområder med henholdsvis 30 ulike arbeidsmetoder. Fokusområdene favner bredt i barnevernet - fra undersøkelse til ettervern. Arbeidsmetodene er metoder for å samarbeide med barn og unge som inkluderer temaer som blant annet når og hvordan man bør snakke med barn, hvordan man kan få til godt samarbeid underveis i saksbehandlingen og hvordan ettervernet bør skje. Samarbeidet mellom barn og voksne utgjør selve grunnmuren i Proffenes arbeid.

110 s., utgitt av Centre for Research on Discretion and Paternalism i 2019.