Veilederen i Standardisert forløp henvender seg til alle som jobber i omsorgsinstitusjoner i Bufetat. Veilederen skal bidra til å sikre god teoretisk og praktisk forståelse for hvordan det standardiserte forløpet skal gjennomføres på en god måte fra barnet flytter inn på omsorgsinstitusjonen, til det flytter ut. DENNE VEILEDEREN ER UTGÅTT

32 s., utgitt av Bufetat i 2019.