I juni 2018 lanserte Bufdir rapporten «Veikart til en universelt utformet nærskole 2030». I rapporten anbefaler vi at alle grunnskoler oppgraderes og rehabiliteres slik at de er universelt utformet og tilgjengelige for alle. I denne samfunnsøkonomiske analysen er veikartalternativet vurdert mot nullalternativet. Veikartalternativet innebærer å fremskynde universell utforming av landets grunnskoler. Om lag 1000 grunnskoler vil bli universelt utformet noe tidligere i veikartalternativet enn i nullalternativet, og alle grunnskoler vil være universelt utformet i 2030. Den samfunnsøkonomiske analysen har vist at en slik fremskynding vil kunne realisere betydelige nyttevirkninger.

47 s., utgitt av Oslo Economics i 2018.