Helgesen, Marit Kristine

Kommunesektoren ved KS og regjeringen ved Helse- og omsorgsdepartementet har gått sammen om å etablere Program for folkehelsearbeid i kommunene (programmet) som ble lansert våren 2017. Det tar form av et tiårig satsing for å styrke kommunenes langsiktige og systematiske folkehelsearbeid i tråd med Folkehelseloven. Formålet med programmet er å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Denne rapporten gir en situasjonsbeskrivelse av kommunens satsning på dette arbeidet (en nullpunktsundersøkelse) før dette programmet settes i verk, og skal således bidra til at man kan studere effekten av programsatsingen på et eller flere tidspunkter i fremtiden.

170 s., utgitt av NIBR i 2017.