I denne rapporten presenterer Kompetanseteamet nøkkeltall for henvendelser til teamet i 2017. Kompetanseteamet har veiledet i 560 enkeltsaker (mot 597 enkeltsaker i 2016 og 399 enkeltsaker i 2015). Henvendelsene til Kompetanseteamet er nesten på nivå med 2016, hvor teamet hadde en økning i antall henvendelser på 50 prosent. Den lille nedgangen i antall saker i 2017 skyldes færre henvendelser fra UDI knyttet til asylsaker. Dette betyr at tjenestene har oppmerksomhet på problematikken og at de vurderer Kompetanseteamet som en nyttig bidragsyter. I år har vi valgt å fremheve våre erfaringer og utfordringer i saker hvor utsatte befinner seg i utlandet. Dette er særlige komplekse og utfordrende saker, hvor løsningen ligger på det forebyggende arbeidet i Norge. Vi har opplevd en jevn økning de siste årene i saker hvor utsatte befinner seg i utlandet. I 2017 gjaldt 19 prosent av Kompetanseteamets saker personer som befant seg i utlandet. Du kan også lese om Kompetanseteamets anbefalinger for det videre arbeidet på feltet.

36 s., utgitt av Bufdir i 2018.