Bakgrunnen for undersøkelsen er at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ønsker tilbakemelding fra brukere av familievernkontoret om hvordan de opplever tilbudet. Sentrale tema i undersøkelsen er hvordan brukerne vurderer hjelpen de har fått, mekleren/terapeuten og familievernkontorets tilgjengelighet. Undersøkelsen er gjennomført av Sentio Research Norge på oppdrag for Bufdir. Datainnsamlingen ble gjennomført på totalt 58 lokasjoner i løpet av en periode på 10 virkedager i oktober og november i 2017. Til sammen 5190 voksne og 343 barn besvarte undersøkelsen. Resultatene fra brukerundersøkelsen viser høy tilfredshet med familievernkontoret. Totalt 46 prosent er svært fornøyd med familievernkontoret, mens 45 prosent er ganske fornøyd. Kun 4 prosent er misfornøyd. Hele 93 prosent vil anbefale andre å benytte tjenester ved familievernkontoret. Kun 1 prosent sier at de ikke vil det, mens 6 prosent er usikre. Også de fleste barna var godt fornøyde med hjelpen de fikk på familievernkontoret. 74% mente at samtalen ville hjelpe dem og familien og deres, mens 22 % var usikre. Kun 4 % trodde ikke at samtalen ville hjelpe. Vi kan imidlertid merke oss at omtrent 1 av 10 i liten grad mener at samtalen(e) har bidratt til at familien har fått det bedre, og at 1 av 10 i liten grad mener samtalen(e) har hjulpet dem med å forstå sin partner/tidligere partner bedre.

22 s., utgitt av Sentio Research Norge i 2017/2018.