De faglige anbefalingene skal være faglig støtte til ledere og ansatte som jobber i barnevernsinstitusjoner. Anbefalingene er også relevante for omsorgssentrene. Hensikten med anbefalingene er både å peke på forbedringspotensialer og bevisstgjøre dere som ansatte og ledere om god eksisterende praksis. Anbefalingene gir noen råd om hvordan dere kan forebygge og håndtere konfliktfylte situasjoner. Dette gjelder både situasjoner mellom ungdommer, og situasjoner mellom ungdommer og ansatte.

Utgitt av Bufdir i 2016.