Sending, Vibeke Jensen og Strandbu, Astrid | Thørnblad, Renee

På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har Regionalt Kunnskapssenter for Barn og Unge Nord (RKBU Nord) ved UiT Norges arktiske universitet gjennomført studien «Familieråd i fosterhjemsarbeid». Datainnsamlingen i forskningsprosjektet har fulgt en landsdekkende utprøving og implementering av familieråd i fosterhjemsarbeid initiert av Bufdir og gjennomført av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Hovedmålsetning for prosjektet var å systematisere erfaringer med bruk av familieråd i fosterhjemsarbeid. Vi ønsket å undersøke sammenhenger mellom barns deltakelse og barns mentale helse, betydningen av familieråd som beslutningsmodell for valg av fosterhjem og ulike private- og offentlige aktørers erfaringer med bruk av familieråd i fosterhjemsarbeid.

94 s., utgitt av Universitetet i Tromsø, RKBU Nord i 2017.