Blaasvær, Nora og Nøkleby, Heid | Berg, Rigmor C

I Norge har det de senere år vært en stor økning i bruk av delt bosted for barn blant foreldre som bor hver for seg. Den samme utviklingen ser man i mange andre vestlige land. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har bedt Folkehelseinstituttet om å utarbeide en systematisk oversikt over studier som kan si noe om konsekvenser av ulike bostedsordninger for barn. Vi har utført en systematisk oversikt over studier som ser på konsekvenser av ulike bostedsordninger for barn. Vi inkluderte fem studier av barn i alderen 0-6 år. Fire av studiene er utført i USA og en i Australia. De er publisert mellom 1999 og 2016. Studiene har sett på utfall som tilknytning, psykisk helse og relasjon mellom foreldre og barn. Fordi studiene var for forskjellige kunne vi ikke slå sammen resultatene i meta-analyser. Studiene finner nokså ulike resultater. Likevel fins det et mønster i resultatene knyttet til alder på barna: for barn over tre år som overnatter (mer) ser det ut til å være flere positive resultater, mens for barn under tre år som overnatter (mer) ser det ut til å være flere blandede og også negative resultater. Imidlertid er vår vurdering at vi har svært lav tillitt til samtlige resultater. Dette skyldes at studiene er observasjonsstudier, de fleste av studiene har svært få deltagere, og flere av studiene har risiko for systematiske feil/skjevheter. Vi ble bedt om å oppsummere studier som kan si noe om konsekvenser (effekt) av delt bosted eller overnattinger, for barn. Vår vurdering er at det er svært usikkert hva vi kan konkludere om slike konsekvenser.

165 s., utgitt av Folkehelseinstituttet i 2017.