Lettlest brosjyre med tips og råd om nettbruk. Egnet for ungdom og voksne som trenger lettlest. Brosjyren er også egnet for barn som trenger enkle råd og tips om nettvett.

8 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2017.