Hustad, Bent-Cato og Soelberg, Frode | Strømsvik, Clara Luckner | Lichtwarck, Willy

Arbeidsnotatet er en undersøkelse av hva som kjennetegner gode fosterforeldre slik som fagansatte i barnevernstjenesten erfarer det. Forskerne har også sett på hvilke erfaringer og oppfatninger barnevernsansatte har fra nasjonale verve- og rekrutteringskampanjer. Studien er basert på en spørreskjemaundersøkelse til et utvalg av barnevernstjenester. Spørreskjemaene henvendte seg til ledere og barnevernsansatte som jobbet med rekruttering, godkjenning og/eller oppfølging av fosterhjem. Prosjektet er finansiert av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

71 s., utgitt av Nordlandsforskning i 2016.