Ungdomstiden er en viktig periode i livet. Det er kanskje den perioden i livet det skjer flest fysiske, psykiske og sosiale endringer, og der det gjøres veivalg som kan få stor betydning for livet senere. Det er også en periode preget av økt selvstendighet og løsrivelse. Arenaer utenfor hjemmet som skole, fritidsarenaer, arbeid, venner og kjærester, får større betydning for utvikling av identitet, for psykisk og fysisk helse og for sosial tilhørighet. Perioden er grunnleggende for å skape sin egen identitet: Hvem er jeg, hva skal jeg mene og hva skal jeg bli? Endringene og omveltningene gjør at ungdomstiden kan oppleves som krevende for mange, selv om alt som skjer er helt normalt. Strategien inneholder en rekke tiltak for å legge til rette for gode oppvekstvilkår for unge...Publikasjonskode: I-1173 N

44 s., utgitt av Helse- og omsorgsdepartementet i 2016.