For de aller fleste barn og unge er Norge et godt land å vokse opp i. Et godt utbygget velferdssystem og god økonomi har før til at Norge er et land med små forskjeller. Samtidig ser vi at forskjellene øker, noe som blant annet gir utslag i økt grad av barnefattigdom. Dårlig økonomi påvirker barns livskvaliteter på mange områder, for eksempel deres forhold til venner, trygghet og trivsel i nabolaget samt muligheter til deltakelse i fritidsaktiviteter. Hensikten med rapporten har vært å undersøke hva forskningen sier om omfang, årsaker og konsekvenser av å vokse opp i fattigdom, men også å få identifisert forskning som kan si noe om hvilke tiltak som ser ut til å fungere spesielt godt i arbeidet med å forebygge og lindre konsekvensene av barnefattigdom. Rapporten er utarbeidet for ansatte i forvaltningen, forskere og andre som ønsker å få en innføring i sentrale begreper knyttet til fattigdom og nordisk forskning om barnefattigdom.

80 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2016.