Oppedal, Brit og Borge, Tiril

Målsettingen med denne rapporten fra forprosjektet er å redegjøre for prosessen bak våre anbefalinger om utvalg, metode og måleinstrumenter for de planlagte Tillitsundersøkelsene. Forprosjektet har som utgangspunkt at det benyttes en kvantitativ tilnærming, med et strukturert intervju i undersøkelsene. Rapporten gjengir en diskusjon av utvalgsstørrelse og tre ulike metoder for å oppnå representative utvalg: Respondent Driven Sampling (RDS), uttrekk fra Folkeregisteret basert på nasjonalgrupper og uttrekk fra Folkeregisteret basert på hele innvandrerbefolkningen. Vi konkluderer med at uttrekk basert på nasjonalgrupper gir det mest representative bildet av variasjoner i tillit i innvandrerbefolkningen, men at det gjøres ekstrarekrutteringer i gruppene som har, eller har hatt, kontakt med BVT. Vi påpeker at det også er viktig å innhente kunnskap om hvordan BVT arbeider i saker som gjelder innvandrerfamilier, og hvordan saksbehandlerne på ulike nivåer opplever sin kompetanse i forhold til de utfordringene de møter.

75 s., utgitt av Folkehelseinstituttet i 2015.