Regjeringen har de to siste årene gjennomført en rekke tiltak og lagt frem nye satsinger som skal bidra til en bedre hverdag og gode muligheter for barn og ungdom. Forebygging, tidlig innsats og gode tilbud og tjenester over hele landet står sentralt. Med denne planen ønsker vi å gi en samlet presentasjon av regjeringens arbeid. Planen viser en del av det vi konkret har gjort, hvilke mål og ambisjoner vi har og hvordan vi vil arbeide fremover. Planen vi nå legger frem skal følges opp gjennom samarbeid, dialog og videreutvikling av innsatsen. Vårt mål er et oppvekstmiljø med trygghet, læring, trivsel og deltakelse for alle.

92 s., utgitt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 2016.