Barn og ungdom som trenger et nytt sted å bo foretrekker ofte å flytte til noen de kjenner fra før. Det er bestemt at barneverntjenesten i kommunen alltid skal vurdere om noen i barnets egen slekt eller nettverk kan velges som fosterhjem. Familieråd er en arbeidsmåte som ofte benyttes ved rekruttering av fosterhjem. Kort fortalt er familieråd et godt forberedt møte i regi av barnevernet, hvor familien er med på å ta viktige beslutninger. Barnet eller ungdommen deltar vanligvis, siden det er han eller henne det dreier seg om.

9 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2015.