Filmene og håndboka om Sara og Alex er utviklet for at du som til daglig arbeider med barnevernsaker i den kommunale barneverntjenesten skal ha et verktøy når du forteller barn og unge i grunnskolen om barnevernet. Med filmene og håndboka som pedagogisk virkemiddel kan du invitere deg til grunnskolene i din kommune/bydel og i samarbeid med lærerne bidra til at barn og ungdom får innsikt i hva barnevernet gjør. Gjennom denne kunnskapsformidlingen vil også lærerne kunne få økt kunnskap om barnevernet. Informasjonsmaterialet er først og fremst innrettet mot elever fra 4. t.o.m. 8.trinn. Det er imidlertid ikke noe i veien for at materialet kan brukes overfor både yngre og eldre elevgrupper, dersom du og læreren vurderer at det egner seg også for dem...BUF00097

2:02 min., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2011.