I del 1 og 2 foreleser Tore Andreassen om risikovurdering av ungdom med alvorlige atferdsvansker.

50:32 min., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2012.