I del 3 og 4 presenterer Tore Andreassen kartleggingsverktøyet YLS/CMI. Formålet med verktøyet er å kartlegge sannsynlighetsnivå for framtidige atferdsvansker og behandlingsbehov hos barn og unge. For så å velge riktig tiltak for den enkelte.

14:05 min., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2012.