I del 1 og 2 foreleser Tore Andreassen om risikovurdering av ungdom med alvorlige atferdsvansker.

40:30 min., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2012.