Elgvin, Olav og Bue, Kristine | Grønningsæter, Arne Backer

Denne rapporten handler om livssituasjonen til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner med ikke-vestlig etnisk minoritetsbakgrunn. Ettersom det finnes såpass lite forskning på LHBT-personer med etnisk minoritetsbakgrunn, ønsket vi at vår rapport skulle gi et så presist bilde av virkeligheten som mulig. Det normative målet med rapporten, både for oppdragsgiver og for oss som har jobbet med den, har vært at denne kunnskapen skal gjøre det lettere å vite hvor skoen trykker. Hva er det som kan gjøre livet lett eller vanskelig for LHBT-personer med etnisk minoritetsbakgrunn, og hva kan gjøres for at de kan få det bedre?

140 s., utgitt av Fafo i 2014.