Brosjyren til foreldre inneholder aktuelle case, informasjon om lover og rettigheter knyttet til ekteskap i Norge og regler for anerkjennelse av ekteskap inngått i utlandet. Brosjyren legger særlig vekt på foreldres ansvar for god kommunikasjon med barna. Man finner også en liste over instanser hvor foreldre kan få råd og veiledning.

12 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2011.