Familieråd er et møte hvor familien tar viktige beslutninger når noen mener at situasjonen til et barn er vanskelig. Dette kan være en god måte å finne løsninger på når et barn trenger hjelp. Familieråd er frivillig og familien selv eller offentlige ansatte kan ta initiativ til et familieråd. I denne brosjyren vil du få informasjon om hvordan et familieråd gjennomføres. Arbeidsmodellen brukes mest i barnevernet, men stadig oftere også i andre tjenester. Trykt utgave av denne brosjyren kan bestilles av Svanhild Vik i Bufdir.

24 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2014.