Denne veiledningen gir et kort innblikk i likestillings- og diskrimineringslovgivningen. Hensikten er å gjøre arbeidsgivere bedre rustet til et diskrimineringsforebyggende arbeid. Heftet gir konkrete tips og råd og kan være et nyttig verktøy for arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud

40 s., utgitt av Likestillings- og diskrimineringsombudet i 2007.