Bakkeli, Vidar

Denne studien gir en oversikt over kunnskap om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) i arbeidslivet. I studien har vi først og fremst vært opptatt av hva man vet om LHBT i arbeidslivet. Dette har vært utforsket gjennom en tredelt metodisk tilnærming, 1) et litteratursøk for å kartlegge hva som finnes av forskning i Norge og internasjonalt, 2) intervjuer med nøkkelinformanter i organisasjonsliv og hos sentrale myndigheter, og 3) gjennomgang av klagesaker hos likestillings- og diskrimineringsombud i Norge, Sverige og Storbritannia. Litteratursøket utgjør studiens hoveddel

97 s., utgitt av Fafo i 2013.